Artikeln publicerades 25 januari 2024

Höga flöden i ån - så förbereder du vid risk för översvämning

De höga flödena i Kävlingeån medför risk för översvämningar. Som fastighetsägare ansvarar du för din egendom. Vi har sammanställt råd kring vad du kan göra om du bor i ett område som riskerar översvämmas.

Å med mycket vatten en solig vinterdag.

Det är just nu mycket höga flöden i Kävlingeån och det finns risk för översvämningar. Kävlinge kommun har inga skolor, förskolor eller särskilda boenden i områden som riskerar översvämning, men vi följer läget noga.

Som fastighetsägare ansvarar du för din egendom. Vid en översvämning kan Räddningstjänsten behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet och det är därför inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Checklista - minska konsekvenserna av en översvämning

Det finns en del saker du kan göra för att minska konsekvenserna av en eventuell översvämning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt en checklista för åtgärder före, under och efter en översvämning. Den hittar du på deras webbsida krisinformation.se. Här nedanför har du en sammanfattning av några av de viktigaste punkterna.

Läs MSB:s information om översvämning på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista vid risk för översvämning

Före

  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

  • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren och flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
  • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Under

  • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
  • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
  • Vid en nödsituation - ring 112!

Mer information

På krisinformation.se kan du få mer tips och råd om hur du ska agera före under och efter en översvämning. På SMHI kan du följa vädervarningarna och på Trafikverkets hemsida finns information om stängda vägar.

SMHIs vädervarningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikinformation på Trafikverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs hela checklistan för översvämningar på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB:s olika scenarier för översvämningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Scenarierna visar översvämningar som uppstår i genomsnitt en gång på 100 år eller 200 år.