Artikeln publicerades 30 januari 2024

Tyck till om ny Vattentjänstplan

Kävlinge kommun har tagit fram en vattentjänstplan, det vill säga en långsiktig plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i kommunen. Nu är planen ute på samråd, vilket betyder att du har möjlighet att tycka till om den. Fram till den 26 februari kan du lämna dina synpunkter.

Vattentornet i Kävlinge

Alla kommuner ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ha en vattentjänstplan. I Kävlinge kommuns nya vattentjänstplan, som nu är ute på samråd, beskriver vi vår långsiktiga planering och utbyggnad av allmänna vattentjänster. Med vattentjänster menas dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Planen redogör också för vilka åtgärder vi behöver ta för att den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska fungera vid skyfall.

Slutsatser: Investeringar och fortsatt underhållsarbete

I vattentjänstplanen konstateras att Kävlinge är en tillväxtkommun och att kapacitetshöjande investeringar behöver göras för att vi ska kunna möta den växande befolkningen. Arbetet är redan en bra bit på väg. Bland annat har vi åtgärdat flaskhalsar på avloppsreningsverket och vi planerar en ny överföringsledning för spillvatten.

Andra viktiga åtgärder är:

  • Anlägga en ny distributionsledning från Sydvatten för att upprätthålla ett robust dricksvattenförsörjning.
  • Fortsätta arbetet med att renovera och lägga om det åldrande ledningsnätet.

Tyck till om vattentjänstplanen

Den nya vattentjänstplanen är ute på samråd fram till den 26 februari 2024 och vi vill veta vad du tycker om den. Det enklaste är att lämna dina synpunkter i vår e-tjänst, men du kan också mejla madelaine.lapajne@kavlinge.se eller skicka ett brev till:

Teknisk enhet
Kävlinge kommun
244 80 Kävlinge

Ladda ner och läs vår vattentjänstplan Länk till annan webbplats.

Tyck till om vattentjänstplanen i vår e-tjänst (sidan öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontaktperson vid frågor


Madelaine Hellborg Lapajne
VA-ingenjör
Telefon: 046-73 91 36
E-post: madelaine.lapajne@kavlinge.se