Artikeln publicerades 11 februari 2024

Ur arkivet: En epok går i graven

I arkivets tidningsartiklar från 1978 kan vi läsa om fackklubbarnas kamp för att rädda 60 jobb när Furulunds sista fabrik hotades av nedläggning.

Gulnat tidningsklipp

I tidningarna från 1978 och 1979 kan vi följa kampen om att bevara Furulunds sista fabrik: Becker-Galon. Företagsledningen i Göteborg hade på sommaren 1978 meddelat att anläggningen i Furulund skulle läggas ned.

Arbetarnas kamp

För att rädda fabriken lade ombuden för de båda fackklubbarna SALLF och Fabriks fram ett förslag om alternativ produktion, som de menade skulle rädda åtminstone en del av jobben. Företagsledningen godtog dock inte förslaget och den 27 oktober 1978 berättade Skånska Dagbladet att 21 av de drygt 60 anställda vid Becker-Galon i Furulund hade varslats om uppsägning. Nedläggningen skedde sedan successivt fram till sommaren 1979.

En epok till ända

Den 29 juni 1979 publicerade tidningen Arbetet en bild på en docka upphängd utanför Beckon-Galons lokaler och en artikel med rubriken "Dockan symbol för hjälplös situation". Tidningen skriver att dockan hängdes upp utanför fabriksgrindarna på fredagen, när personalen gjorde sin sista arbetsdag. "Nu stängs Furulunds sista industri" konstaterar tidningen Arbetet, och berättade om en epok som gick i graven:

"När företaget idag klockan 14 bjuder sina anställda på lunch på Kävlinge Hotell går en epok i graven. Den började 1889 när Malmö Yllefabrik efter en brand flyttade hit halva sin tillverkning, lockad av järnvägen och vattenkraften i Kävlingeån."

Furulund idag

Att Furulund fick ta emot den stora yllefabriken på 1880-talet hade stor betydelse för det då lilla samhället. Vissa hävdar till och med att Furulund kanske inte hade existerat idag, om det inte vore för fabriken. Idag är Furulund en omtyckt boendeort, där villor och småhus har grönområden och Kävlingeån inpå knuten samtidigt som storstadspulsen ligger bara en kort tågresa bort.

Sedan Lommabanan invigdes i december 2020 har pendlingsmöjligheterna till och från Furulund blivit ännu bättre och i området kring Furulund station ska nya kvarter växa fram. Just nu pågår arbete med nya detaljplaner, som bland annat föreslår ett torg med bästa solläge och nya byggnader för bostäder och handel.

Läs mer: Furulund Centrum - en ny entré med bostäder, handel och plats för umgänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Gulnat tidningsklipp

Tisdagen den 5 september 1978 konstaterade tidningen Lundabladet att allt talade för en nedläggning och att arbetarnas sparförslag var Becker-Galons enda hopp.

Visionsbild över nybyggnation i Furulund: ett flerfamiljshus med gröna omgivningar.

Mitt emot tågstationen i Furulund planeras ett nytt bostadskvarter med pendlingsnära bostäder, en livsmedelsbutik och ett litet soligt torg.

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och under detta jubileumsår kommer vi att titta tillbaka på åren som gått. Vi har grävt i kommunarkivet och läst tidningsartiklar från det halva sekel som gått sedan Löddeköpinge och Kävlinge slogs samman. Varje vecka kommer vi att titta tillbaka på ett av de 50 år som passerat, och denna vecka tittar vi tillbaka på 1978.