Artikeln publicerades 16 februari 2024

Stabilt resultat för 2023

Kävlinge kommun visar ett stabilt resultat på 141,8 mkr inkluderat jämförelsestörande poster, vilket är cirka 128,8 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Den stora budgetavvikelsen beror framför allt på högre skatteintäkter än budgeterat, överskott i samtliga nämnder och att kommunstyrelsens projektmedel och övriga anslag inte nyttjats under året. Resultatet inkluderar även en ej realiserad marknadsvärdering av finansiella tillgångar på 54,5 mkr.

Kävlinge kommuns medborgarhus en solig vinterdag.

Alla våra nämnder visar ekonomisk balans för sina kärnverksamheter. Externt gymnasium under Arbetsliv och fritidsnämnden redovisar ett underskott vilket beror på högre programpriser än vad som budgeterades 2022.

- Jag är stolt över årets resultat och att våra verksamheter går bra. Det ger en trygghet inför 2024 som är ett mer utmanande år rent ekonomiskt. Jag är också glad över att medborgarundersökningen visar att hela 98% av våra kommuninvånare upplever att Kävlinge kommun är en bra och trygg plats att leva på, säger kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson.

- Det är tack vare medarbetarnas ansvarstagande och engagemang som vi upprätthåller god kvalitet och ekonomi i våra verksamheter. Detta får vi ytterligare ett kvitto på i medborgarundersökningen där vi placerar oss i topp när det gäller hur bra vi sköter våra verksamheter. Att vi dessutom ser vi en markant sänkning av våra sjuktal visar på en välmående organisation, säger kommundirektör Mikael Persson.

Tabell som sammanfattar det preliminära bokslutet för 2023.