Artikeln publicerades 23 februari 2024

Ur arkivet: Kävlingeån blir rekreationsområde

I arkivets tidningsartiklar har vi nu kommit till 80-talet. 1980 var året då planerna på att göra Kävlingeåns dalgång till rekreationsområde på allvar tog fart.

Gulnat tidningsklipp

Kävlingeån, eller Lödde å som den heter efter Kävlinge tätort och sista delen ut mot havet, har sin start i Vombsjön och löper likt en livsnerv genom kommunen mot Lommabukten. "Här ska ni snart kunna fiska, vandra och cykla i orörd natur: Äntligen naturskyddas Kävlingeåns dalgång… " skriver Lundabladet en lördag i april 1980.

Tidningen skriver poetiskt om en av kommunens största naturtillgångar: "En rusande fors vid Bösmöllan intill Lilla Harrie, en vackert ringlande flod förbi gröna strandängar utanför Furulund, ett idealiskt ställe för kanotpaddling vid Löddeköpinge. Det är mycket den har att bjuda på - Kävlingeån."

Beslut om fiskeplatser, ängar och cykelvägar

En månad tidigare hade tidningarna Arbetet och Sydsvenskan berättat om att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om tre åtgärder längs ån som det skulle göras plats för i budgeten: att omvandla den gamla järnvägsbanken mellan Kävlinge och Lilla Harrie till gång och cykelväg, att röja området kring infarten från Lund och skapa gång- och cykelväg mellan Kävlinge och Furulund samt att ställa ordning öppen mark längs ån från Ågården och österut så att området skulle kunna användas som betesmark.

Åtgärderna skulle vara de första stegen i en plan att göra Kävlingeåns dalgång till rekreationsområde med fiskeplatser, utflyktsställen och betesmark samt cykelstråk från Kävlinge till Lilla Harrie och till Löddeköpinge.

Dalgången utvecklas vidare

Tack vare denna plan har vi idag ett fantastiskt naturområde, med betesängar, cykel- och promenadstigar, bryggor, fiskeplatser och ett rikt växt-och djurliv.

Arbetet med att bevara och utveckla ett av Kävlinge kommuns viktigaste besöksmål och dess naturområden pågår ständigt. Flera satsningar har gjorts även på senare år för att skapa trivsamma miljö, förbättra tillgängligheten och bidra till en aktiv fritid vid ån.

Läs om flera satsningar för trivsam miljö och aktiv fritid längs Kävlingeå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och under detta jubileumsår kommer vi att titta tillbaka på åren som gått. Vi har grävt i kommunarkivet och läst tidningsartiklar från det halva sekel som gått sedan Löddeköpinge och Kävlinge slogs samman. Varje vecka kommer vi att titta tillbaka på ett av de 50 år som passerat, och denna vecka tittar vi tillbaka på 1980.