Artikeln publicerades 22 mars 2024

Ansökan till unik vuxenutbildning som kombinerar yrkesutbildning med SFI/SvA

Den 25:e mars öppnar ansökan till Kävlinge och Burlöv kommuns gemensamma kombinationsutbildning i Försäljning & service. Den unika utbildningen är framtagen i samråd med handelsbranschen och jobbmöjligheterna för deltagarna efter avslutad utbildning är goda.

Tre personer i en klädesbutik.

Försäljning och serviceutbildningen kombinerar språkstudier i svenska som andraspråk, teori i yrkesrelaterade ämnen inom service, försäljning och handel med praktiskt lärande ute på arbetsplatsen. Att tidigt komma ut på en arbetsplats ger deltagarna en möjlighet att omsätta sina nya kunskaper, öva på sin svenska och knyta värdefulla kontakter.

Utbildningen passar alla som vill förbättra sin svenska, trivs att arbeta med människor, service och handel samt är villig att lägga två års heltidsstudier på en yrkesutbildning som är efterfrågad av branschen.

Mer information och ansökan till Försäljning & service

Ansökan är öppen perioden 25 mars till 19 maj och utbildningsstart för antagna är den 19 augusti, i Burlöv. Observera att studierna under andra året bedrivs i Kävlinge kommun.

Antal platser är begränsade och sökande måste ha godkänt i minst SFI kurs C.