Artikeln publicerades 27 mars 2024

Äldre med åsikter om äldreomsorgen? Tyck till!

Nu är det dags för alla med hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre att göra sina röster hörda! Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" går ut till alla över 65 i slutet av mars och är öppen till och med 26 maj.

Hemtjänstpersonal hjälper sittande äldre dam att ta på sig skorna.

Om undersökningen

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. I slutet av mars 2024 får därför personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende för äldre en viktig enkät.

Enkäten innehåller frågor om vad du tycker om sin äldreomsorg och du kan svara på den till och med den 26 maj.

Hjälp en närstående att göra sin röst hörd

Anhöriga, vänner och gode män får gärna hjälpa dig att fylla i enkäten. Om du vill och kan svara på enkäten digitalt, finns den dessutom på sju andra språk, utöver svenska.

Så kommer resultatet att användas

Genom att svara på enkäten får politiker och andra ansvariga ett värdefullt underlag som de kan använda för att utveckla äldreomsorgen utifrån dina behov och med de äldres perspektiv.

Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Tack för att du tar dig tid!