Artikeln publicerades 13 april 2024

Ur arkivet: Vikingafebern stiger 1987

1987 flyttade vikingarna tillbaka till kommunen - närmare bestämt till en helt nybyggd vikingaby i Hög. Kommuninvånarna byggde byn själva, och hur de skulle gå tillväga fick de lära sig i studiecirklar under våren.

Gulnat tidningsklipp

Redan första veckan i januari 1987 kunde man i tidningen läsa:

"I vår växer en permanent vikingaby fram i Hög vid Lödde å. Det är de två succéerna med Vikingaspelen som nu resulterar i en riktig by vid spelplatsen. Den ska byggas helt efter tusenåriga metoder med kävlingebornas egna händer."

Samarbete

I januari 1987 ställde sig kulturnämnden positiv till ett förslag om att bygga upp en "riktig" vikingaby. Norra Skånes Tidningar rapporterade att kulturnämnden beslutat om att ställa upp med 6000 kronor för kostnader under 1987 och att stå som arrangörer för projektet tillsammans med markägaren i samarbete med amatörteaterföreningen och studieförbunden i kommunen.

"Vikingaspelen, som föddes som en lös idé på kulturförvaltningen 1984, har under sina två årliga uppföranden blivit mycket uppskattat och omskrivet. Detta har nu sporrat de inblandade - och de är många - till fortsatt utveckling och nya stordåd" konstaterade Skånska dagbladet den 13 januari 1987.

Tidningen Arbetet skriver också om vikingabyn samma dag, och berättar att spelplatsen för de populära Vikingaspelen ligger på mark som varit föremål för arkeologiska undersökningar och att man vid utgrävningarna hittat säkra bevis för att människor bott där under vikingatiden.

Arkeologi som grund

Arbetet med vikingabyn byggde helt och hållet på arkeologiska och historiska studier. Sydsvenskan berättade i maj att samtliga hus som byggdes var kopior på hus som hade hittats vid utgrävningar i Skåne.

"Stommen i hela arbetet blir Kävlinge amatörteaterförening och studieförbunden ABF och TBV som ställer upp med undervisning. Specialister från bland annat historiska institutionen i Lund ska lära Kävlingeborna hur man byggde på vikingatiden."

Husbyggandet föregicks av studiecirklar under våren 1987, där man enligt tidningarna inte bara tog upp vikingatidens byggteknik utan också den samtida hantverkstekniken och vikingatidens föreställningsvärld.

Idag huserar vikingarna i utkanten av Löddeköpinge. Hos Vikingatider anordnas arrangemang för stora och små. Närmast på tur står valborgsfirande med vikingatida lekar och sagor.

Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp