Artikeln publicerades 15 april 2024

"Alla har slutit upp bakom Korsbackaskolan"

"Elever och personal ska ha en bra arbetsmiljö, eleverna ska få en god undervisning och vårdnadshavarna ska få information." Så beskriver Cecilia Mattsson Jagenheim och Jessica Kroon sitt mål med arbetet på Korsbackaskolan. Sedan i början av mars är de tillförordnade rektorer. Här berättar de om vad som är gjort hittills på skolan och vad som är på gång framöver.

Cecilia och Jessica står i en tom korridor på Korsbacka.

Cecilia Mattsson Jagenheim och Jessica Kroon är sedan i mars tillförordnade rektorer på Korsbackaskolan i Kävlinge.

- Vi har fina ungar här och bra personal - vi har känt oss mycket välkomna, berättar Cecilia Mattsson Jagenheim.

Hon har tillsammans med Jessica Kroon tagit över som tillförordnade rektorer på Korsbackaskolan i Kävlinge. De är båda rektorer vid andra skolor i kommunen; Jessica Kroon på Dösjebroskolan och Cecilia på Nyvångsskolan i Löddeköpinge. Cecilia och Jessica har arbetat i Kävlinge kommun under många år och ska tillsammans med personalen på Korsbackaskolan komma till rätta med de brister som Skolinspektionen dokumenterat vid en inspektion i höstas. Deras fokus är tydligt: att elever ska ha en god undervisning, att personal och elever ska ha en bra arbetsmiljö och att vårdnadshavarna ska få information.

- Vi är vana vid att jobba i samarbete med vårdnadshavare. Jag tror vi har en informationsskuld på Korsbackaskolan sedan lång tid tillbaka, säger Jessica Kroon.

Kommunikation viktigt

Det första Jessica och Cecilia gjorde när de tog över som tillförordnade rektorer var att samla eleverna årskursvis för att presentera sig. Därefter gick de ut med information till vårdnadshavarna. Gensvaret blev stort. Den första veckan svarade de på i genomsnitt hundra mejl var - varje dag!

- Det kommer att ta tid att jobba upp förtroendet för skolan igen och det måste vi göra, inte bara med ord utan också i handling. Men kommunikationen är jätteviktig, slår Jessica Kroon fast.

Det Jessica och Cecilia har sett hittills bekräftar vad Skolinspektionen tar upp i sin rapport och till viss del det som rapporterats i media. Men de är också tydliga med att det finns en annan sida som inte har fått komma fram.

- Det är jättefina barn vi har här, ingen ska säga något annat. Jag upplever att kidsen är väldigt öppna och har koll på sina behov. Det händer väldigt mycket gott på Korsbackaskolan och vi har kompetent och erfaren personal, berättar Cecilia Mattsson Jagenheim.

Elevhälsa i varje vrå

De första veckorna har Jessica och Cecilia fokuserat på att se till att de elever som haft obehöriga vikarier har fått undervisning av behörig personal och även sett över hur skolan ska kunna kompensera eleverna för den undervisning som gått förlorad. Samtidigt har de pratat med personalen om att agera kraftigare vid kränkningar.

- Än så länge har vi mest hunnit träffa elever och lärare i större grupper. Det vi gör nu är att gå ut i alla klasser och sedan ska vi träffa lärarna vid deras pedagogiska möten, berättar Jessica Kroon.

En stor satsning som görs är att ge alla lärare fortbildning från Specialpedagogiska skolmyndigheten om anpassningar i klassrummet.

- Vi ska ha elevhälsa i varje vrå! Det betyder inte att det ska stå specialpedagoger i hörnen utan att alla lärare ska kunna möta alla elever utifrån deras behov, förklarar Cecilia Mattsson Jagenheim.

Stöd och engagemang i stort och smått

Att vara två i detta förändringsarbete är en styrka. Cecilia och Jessica jobbar tätt tillsammans. De har samma grundvärderingar men kompletterar varandra i färdigheter.

- Vi pratar med varandra från sju på morgonen när vi lämnar våra hem till sent på kvällen. Men vi hade inte kommit så här långt om vi inte fått hjälp. Vi känner att hela Kävlinge kommun slutit upp bakom Korsbackaskolan, ler Jessica Kroon.

Hon ger exempel på stöd som de har fått: en biträdande rektor som vikarierar som mattelärare och en specialpedagog som hjälper dem att komma i fas med alla utredningar. Flera andra verksamheter i kommunen har sträckt ut en hand och föreslagit samarbeten, som exempelvis fritidsgård och Lärcentrum.

- Även andra delar av samhället har erbjudit stöd. Svenska kyrkan har hört av sig och vi har ett jättegott samarbete med vår kommunpolis kring det förebyggande arbetet. Och så har vi ett fint engagemang från vårdnadshavarna, säger Jessica Kroon.

Lärarkårens erfarenhet är en styrka och med en bra struktur och tydligt mål är Korsbackaskolan nu på väg på rätt håll.

- Det finns många goda krafter här som vi vill ge syre. Detta kan bli riktigt bra när vi alla går i samma riktning, ler Cecilia Mattsson Jagenheim.