Artikeln publicerades 26 april 2024

Ekonomiskt överskott i Kävlinges prognos för 2024

Den ekonomiska rapporten efter första kvartalet 2024 godkändes i kommunstyrelsen den 24 april. Reavinster av engångskaraktär signalerar ekonomiskt överskott i Kävlinges prognos för 2024.

Kävlinges rödteglade kommunhus, med ett vårgrönt träd i förgrunden.

Det prognostiserade resultatet för 2024 är positivt och uppgår till 22,1 mkr. Det är 22,1 mkr bättre än budgeten på 0 mkr. Överskottet förklaras av reavinster för försäljning av mark samt vid byte av fonder. Dessa intäkter är av engångskaraktär och inte budgeterade.

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse på 0,9 mkr. Arbetsliv- och fritidsnämnden och omsorgsnämnden prognostiserar negativa resultat.

Investeringarna bedöms uppgå till 226,2 mkr vid årets slut.

Befolkningen har under inledningen av 2024 minskat något, bedömningen för helåret är att befolkningen kommer öka svagt under året.

- Med hjälp av budgeterade engångsintäkter kan vi hantera en ansträngd ekonomi i Kävlinge. Det är positivt för kontinuiteten i verksamheterna att vi tog bort sparkraven inför 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson.

- Det ekonomiska läget ser stabilt ut men det som utmanar framöver är en minskande befolkning inom barn och unga som kommer att kräva anpassningar av vår verksamhet inom förskola och skola, säger kommundirektör Mikael Persson.

Läs Ekonomisk rapport för kvartal 1 2024 (pdf öppnad i nytt fönster) Pdf, 240.7 kB, öppnas i nytt fönster.