Artikeln publicerades 26 april 2024

Ur arkivet 1989: Folkgolfen kommer till Kävlinge

"Folkgolfen har kommit till Kävlinge" berättade Skånska dagbladet i december 1989 efter att den nybildade Kävlinge golfklubb hållit samråd inför byggandet av en 18-hålsbana öster om Rinnebäck. Ett närmast historiskt samråd, enligt de Kävlingepolitiker som var med.

Gulnat tidningsklipp.

Planerna på en ny golfbana presenterades redan sommaren 1988. Tanken var att golfbanan skulle ligga omedelbart öster om Rinnebäck med väg 104 som gräns i norr och Kävlingeån i söder. Det fanns dock ett problem: i området fanns Tomtebo och Åboda gård. För att kunna anlägga golfbanan måste Åboda gård köpas upp och kostnaden för det var hög. Sydsvenskan rapporterade den 25 februari 1989:

"Kävlinge kommun har inte råd att finansiera golfbaneprojektet i Rinnebäck i dess nuvarande form. (…) Om banan i Rinnebäck ska bli verklighet måste golfklubben nu försöka pressa ner kostnader eller hitta vägar att skaffa mer pengar. Alternativet är en annan lokalisering."

Snabba vändor och stort intresse

Redan en månad senare ser dock problemet ut att vara löst och samma tidning konstaterar "Snart går första svingen i Rinnebäck. Klart för 18 hål." Sydsvenskan kan också berätta att ett övningsfält enligt planerna skulle stå kart redan till sommaren samma år, och i Skånska dagbladet kunde man den 27 april läsa "Igår inleddes arbetet med att anlägga den nya golfbanan på Rinnebäcksområdet i Kävlinge".

Intresset för en ny golfbana i Kävlinge kommun är stort, Hittills har 780 personer anmält att de vill bli medlemmar i den nya klubben.

Fornlämningar begravda

Under hösten hölls det samråd, andra myndigheter fick yttra sig och det gjordes arkeologiska utgrävningar. Ingenting stoppade dock golfklubbens planer. Man fick flytta lite på utslagsplatsen för hål 9 efter Länsstyrelsens yttrande om att det låg på strandskyddad mark och fornlämningarna som hittades av riksantikvarieämbetet på drygt 170 platser (!) vid de arkeologiska utgrävningarna i november lät forskarna ligga i marken. Sydsvenskan kunde förklara varför i en artikel den 20 december:

"Det ska till mycket speciella omständigheter för att någon utgrävningar ska äga rum. Skälet är enkelt. Fornlämningarna ligger bra där de ligger. Det ska inte byggas någonting på golfbanan. Då behöver ingenting flyttas. Åkermarken är idealisk ur konserveringssynpunkt - gräver man upp fynden måste de konserveras."

Rörande enighet

Och hur var det då med det smått historiska samrådet - vad var så speciellt med det? Jo, den rörande enigheten om nya golfbanan. Skånska dagbladet var på plats och kunde rapportera i tidningen den 1 december:

"När något ska byggas håller kommunen samråd. Det kan vara ganska heta tillställningar. (…) I onsdag var det tvärtom. Planarkitekten tystnade efter sin presentation och bjöd ordet fritt. Ingen sade något. Alla 23 närvarande satt tysta, tills byggnadsnämndens ordförande fanns sig nödgad att fråga om konsekvenserna.

– Det var det tystade samrådet jag varit med på, viskade en byggnadsnämndsledamot till en partikollega."

Gulnat tidningsklipp.
Gulnat tidningsklipp.
Gulnat tidningsklipp.