Artikeln publicerades 1 maj 2024

Upptäck det rika fågellivet utmed Kävlingeån

Nu är de fyra fågelskyltarna utmed Kävlingeån som berättar om det rika fågellivet uppsatta. Allt började med ett förslag från kommuninvånarna och med hjälp av medel från Länsstyrelsen har man nu kunnat verkställa idén.

Bild på illustrerad skylt i träram fäst på räcket till en brygga utmed en å.

Utmed Kävlingeån, mellan Måsängen och Kråkängen, har kunskapsstigen ”Kävlinge Fågelstig” nu kommit på plats. Den cirka 1,5 km långa sträckan har fyra stycken informationsskyltar med kort beskrivning och vackra illustrationer på ett tjugotal fågelarter man som flanör kan stöta på.

Projektet har möjliggjorts genom medfinansiering från staten genom det så kallade LONA-bidraget.

Önskemål från kommuninvånare

Förslaget om en fågelstig kom faktiskt från kommuninvånarna som saknade information om det rika fågellivet.

Illustratör Maria Nilsson fick uppdraget att ta fram illustrationer och beskrivningar på tjugofyra lämpliga arter till skyltarna.

Fördjupad kunskap om åns betydelse

Genom att informera om åns rika fågelliv på detta sätt hoppas kommunen att allmänheten kan en djupare kunskap om vattendragets ekologiska värde och vad de ser och upplever under sitt besök.