Artikeln publicerades 3 maj 2024

Ur arkivet 1990: Rinnebäck utsågs till årets byggprojekt

Under 90-talets byggkris lyftes Kävlinge kommun fram som en mönsterkommun vad gäller bostadsbyggandet och Rinnebäck prisades 1990 som årets byggprojekt. I arkivets gulnande tidningsartiklar kan vi läsa om hur småstadsidyllen växer fram öster om Kävlinge tätort.

Gulnat tidningsklipp

Sydsvenskan hade i början av mars 1990 en artikel med rubriken "Ett föredöme i snabb bostadsproduktion - Kävlinge visas upp som mönsterkommun" där man berättar om hur det byggs mer än beräknat i Kävlinge kommun, medan länets kommuner i snitt endast klarar av att uppnå 60-70 procent av sina bostadsförsörjningsprogram.

Bakgrunden till Sydsvenskans artikel var att statliga boverket hade valt ut Kävlinge kommun som mönsterkommun när man vid en konferens våren 1990 skulle diskutera bostadsbyggandet i landet.

Årets byggprojekt 1990

Samma år utsågs Rinnebäck till årets byggprojekt av tidningen Byggindustrin. Anledningen till utmärkelsen var att byggherrarna HSB och NCC, tillsammans med Kävlinge kommun, samarbetade på ett nytt sätt. Resultatet blev dels minskade kostnader och dels att byggprocessen kunde kortas med ett helt år. Hemligheten? Att släppta in byggherrarna tidigt i processen.

I Rinnebäck arbetades hustyper och detaljplan fram parallellt. NCC, arkitekten, kommunen och grannarna sågs vid gemensamma träffar där byggföretaget lade fram sina planer, grannarna gav sina synpunkter och ändringar kunde göras efter hand. När planen väl var klar för samråd var det ingen som hade invändningar och detaljplanen kunde godkännas utan utdragen process.

Höghus och småstadsidyll

I Skånska dagbladet kunde man i slutet av mars läsa om Kävlinges första "höghus" i Rinnebäck: "Kävlinges fyra första höghus står klara i början av nästa år. (…) Högst upp i de fem våningar höga husen blir det pannrum - och ateljéer. Bebyggelsen i Rinnebäck innebär sammanlagt drygt 600 nya bostäder."

Samtidigt skriver Sydsvenskan "Lilla Rinnebäck växer och får nytt liv. (…) Man får gå tillbaka till 60-talet för att hitta någon motsvarande aktivitet i det lilla samhället öster om Kävlinge tätort. Då handlade det om villabebyggelse. Norr om orten växer nu tre bostadsrättsföreningar fram."

Nu 35 år senare har Rinnebäck och Kävlinge tätort växt samman. Och frågar man Rinnebäcksbor om var de bor kan nog svaren variera - bor de i Rinnebäck eller i Kävlinge?

Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp
Gulnat tidningsklipp

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och under detta jubileumsår kommer vi att titta tillbaka på åren som gått. Vi har grävt i kommunarkivet och läst tidningsartiklar från det halva sekel som gått sedan Löddeköpinge och Kävlinge slogs samman. Varje vecka kommer vi att titta tillbaka på ett av de 50 år som passerat, och denna vecka tittar vi tillbaka på 1990.