Artikeln publicerades 25 mars 2024

Inspektion av bryggor och broar

Vi utför just nu inspektioner och okulära kontroller av våra bryggor och broar söder om Kvarngatan. Efter inspektionen kommer lämpliga åtgärder att vidtas, så att konstruktionerna kommer att hålla under många år till.

Kartskiss av Kävlingeån söder om Kvarngatan.

Kartskiss av Kävlingeån söder om Kvarngatan, där inspektionsarbete kommer att pågå de närmaste veckorna.

Arbetet startar den 25/3 och beräknas hålla på i några veckor. Entreprenör är PEAB.

Det kan vara lite krångligt för cyklister och gående att ta sig fram i området under arbetet.

Tack för din förståelse.