Artikeln publicerades 22 april 2024

Peab utvärderar miljövänliga metoder för ogräsbekämpning

Under säsongen 2024 (april-oktober) kommer Peab Drift och Underhåll att utvärdera olika icke-kemiska bekämpningsmetoder av ogräs i offentliga miljöer. Detta är ett projekt som genomförs av Peab Drift och Underhåll via SBUF.

Visar hur skummet ser ut när det kommer ifrån applikatorn.

Skummet som läggs ut är ofarligt för människor och djur.

Hur går det till?

Metoderna som utvärderas är flamning, mekaniska bekämpning, ångning och hetvatten med skum. Ytor bestående av kantsten, plattor eller natursten och valts ut runt om i kommunen, där ytorna delas in i 5 mindre områden, ett område för varje metod samt en referensyta som lämnas obehandlad. Stickprovskontroller utförs under säsongen för att kontrollera tillväxten hos de olika ogräsen.
Detta kan komma att leda till att en yta kan se lite annorlunda ut jämfört med närliggande ytor.
Ytorna kommer att skyltas utav Peab med att utvärdering av miljövänliga ogräsbekämpning pågår.

Vad är det för skum som lagts ut? Är det farligt?

Nej, skummet är inte farligt. Skummet består av extrakt av växtsocker och har en svag söt doft, men är helt ofarlig för människor och djur.

Kan man beträda området?

Ja, det går bra.

Varför har ni inte rensat ogräs på ytan?

Vi utvärderar vilken icke-kemisk metod som är mest effektiv i offentliga miljöer, därmed kan ytan se lite annorlunda ut under säsongen 2024.