Artikeln publicerades 26 april 2024

Viktig information till boende i Löddeköpinge - arbete med dagvattenanslutningarna vecka 18-23

Under vecka 18-23 kommer Svapipe AB på uppdrag av Kävlinge kommun att kontrollera och inventera era dagvatten och
spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Löddeköpinge.

Berörda fastighetsägare får även information i brevlådan.

Berörda fastighetsägare får även information i brevlådan.

Syftet med denna undersökning är på grund av stor belastning av tillskottsvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd vilket
medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.

De fastigheter som berörs kommer att beträdas flertalet gånger av personalen från Svapipe. Personalen på Svapipe kommer inte behöva tillgång in i fastigheterna så ni behöver inte vara hemma när undersökningen sker.

För att på snabbaste sättet undersöka anslutningarna använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Att göra inför ledningsinventeringen

Inför ledningsinventeringen ber kommunen de boende att fylla på alla vattenlås i fastigheten. Glöm inte brunn i källaren, garage och pannrum!

  • Fyllda vattenlås gör att röken inte kommer in i er fastighet.

Vi hoppas inte att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna ska vålla er några besvär. Tänk på att detta arbete görs i syftet att se till att ledningarna fungerar och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.

Har du frågor så är du varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Kontakt Kävlinge 046-73 90 00