Artikeln publicerades 16 april 2024

Förslag: fler bostäder vid Kullagården

Kullagården, ett särskilt trygghetsboende för äldre i centrala Kävlinge, är i stort behov av byggas ut och moderniseras. Vi har därför tagit fram ett förslag på ny detaljplan, där området kan utvecklas till ett grönt stadskvarter med en blandning av flerfamiljshus, trygghetsboende och lokaler för omsorgsverksamhet. Nu vill vi veta vad du tycker om förslaget! Fram till den 7 maj 2024 kan du skicka in dina synpunkter.

Illustrationsbild över en grönskande innergård.

- Jag är nyfiken på att lyssna in vad våra invånare tycker om förslaget - samråd är första skedet att lyssna in och efter det kan vi komma att justera för att möta de tankar som finns, säger kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson.

Den nya detaljplanen omfattar kvarteret Hälsan 1 i Kävlinge, där Kullagården, ett LSS-boende och ett flerbostadshus ligger. Förslaget innebär att två punkthus i områdets västra del bevaras medan en stor del av Kullagårdens byggnader rivs för att ge plats åt ett nytt Kullagården och flerfamiljshus.

- Våra lokaler på Kullagården har nått sin livslängd och uppfyller inte längre de behov som vi har i en modern omsorg. Genom att bygga nytt kan vi få bättre anpassade lokaler och framförallt fler trygghetslägenheter, som det är stor efterfrågan på. Eftersom vägen till ny detaljplan är lång har vi möjlighet att planera så att verksamheterna på Kullagården påverkas i så liten utsträckning som möjligt, säger Patrik Bengtsson, ordförande i Omsorgsnämnden.

Bostäder och gröna innergårdar

Enligt förslaget ska de nya byggnaderna placeras längs med de omgivande gatorna. Innanför husen föreslår vi gröna innergårdar med höga träd, planteringar och gräsytor. Vid korsningen Kvarngatan/Västra Långgatan finns idag en mindre grönyta. I den nya detaljplanen föreslår vi att ytan utvecklas till en mindre park, som tillsammans med de nya byggnaderna skapar en fin entré till Kävlinge centrum.

Planförslaget i korthet:

  • De två punkthusen i västra delen av området bevaras. Det lägre huset, som idag är en del av Kullagården, byggas om till vanliga bostadslägenheter.
  • Övriga delar av Kullagården rivs och ersätts med ett nytt trygghetsboende med 60–70 lägenheter.
  • Trygghetsboendet byggs i två huskroppar i 5 våningar som binds samman med en lägre byggnad i 3–4 våningar.
  • Det nya Kullagården utformas för att även innehålla lokaler för daglig verksamhet inom LSS.
  • Byggnader med vanliga lägenheter föreslås i områdets västra, norra och östra del. Nya bostadshus byggs mot Kullagatan och Västra Långgatan.
  • De träd och planteringar som finnas idag ska vara kvar i så stor utsträckning som möjligt.
  • Grönområdet i det sydöstra hörnet görs om till en mindre park. De privata bostadsgårdarna ska bindas samman i en gemensam grön innergård.

Välkommen på informationsmöte 29 april

Måndagen den 29 april är du välkommen på informationsmöte. På mötet berättar vi om förslaget och du får möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstepersoner.

  • Tid: Måndag 29 april kl. 17:30
  • Plats: Kommunhuset, Östra Stationstorget 1 i Kävlinge

Förslaget på ny detaljplan är ute på samråd till och med den 7 maj. Fram till dess kan du tyck till om förslaget. Du lämnar dina synpunkter enklast via vår e-tjänst, men du kan också skicka ett mejl till planutskottet@kavlinge.se.

Tyck till om detaljplanen i e-tjänsten senast den 7 maj (nytt fönster öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om förslaget till ny detaljplan

Illustrationsbild över höga röda byggnader inbäddade i grönska.

Vid korsningen Kvarngatan/Västra Långgatan planeras en liten park. Visionsbild: Liljewall

Karta som visar hur husen ska placeras enligt det nya planförslaget. Byggnader längs med vägarna och öppet i mitten av området.

Illustrationsplan för det planerade kvarteret. Bild: Liljewall