Artikeln publicerades 22 april 2024

Andra chansen att tycka till om cykelvägen mellan Hofterup-Dösjebro

Kävlinge kommun håller på att ta fram en detaljplan för en gång- och cykelväg mellan Hofterup och Dösjebro, via Ålstorp. Tanken är att skapa en trafiksäker och attraktiv koppling mellan orterna. Förslaget är nu ute på granskning och du kan tycka till fram till den 13 maj.

Visionsbild över cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro.

Visionsbild över cykelvägen mellan Hofterup och Dösjebro. Illustration: KREERA.

Under hösten 2023 startade en förprojektering av området, då markens förutsättningar kring den föreslagna cykelvägen studerades mer i detalj. Efter att alla data har samlats in och utvärderats har en mer detaljerad sträckning för gång- och cykelvägen tagits fram. Det är nu dags för nästa steg i planprocessen, nämligen granskning.

Gång- och cykelvägen ska sträcka sig längs den grå markeringen enligt förslaget. Det ljusgröna området är naturmark.

Gång- och cykelvägen ska sträcka sig längs den grå markeringen enligt förslaget. Det ljusgröna området är naturmark.

Läs mer och lämna synpunkter

Under granskningen samlar vi in synpunkter från bland annat boende i området och markägare längs den nya sträckningen. Vår förhoppning är att förslaget kan antas av politikerna till hösten.

Du hittar hela planförslaget för cykelvägen på vår webbplats

Vill du lämna synpunkter på förslaget gör du det enklast via vår e-tjänst Yttrande detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även lämna dina synpunkter via mejl till planutskottet@kavlinge.se. Senast den 13 maj behöver vi dina synpunkter.

Planprocessen - så här går det till

Det är lång väg från idé till färdigt byggprojekt. Så här ser processen ut - se bild. Just nu befinner sig gång- och cykelvägen mellan Dösjebro och Hofterup i rutan Granskning.

Planprocssen för ett byggprojekt genomgår flera steg, från idé till antaget förslag.