Artikeln publicerades 28 juli 2023

Delar av Barsebäcksvägen avstängd från och med 14 augusti till våren 2024

Perioden 14 augusti till våren 2024 är delar av Barsebäcksvägen avstängd.

Den sista etappen (etapp 4) kommer att påbörjas 4 mars och pågå till och med 26 april. Uppdaterad information.

Bygget startade måndagen den 14 augusti. Under arbetet kommer trafiken att ledas om med hjälp av orange hänvisningsskyltar och trafikanter ombeds att ta en annan väg. Se etappmarkeringar på bilden längst ner på sidan.

Etapp 3 till och med 22 december

Etapp 3 startar den 25 oktober. I Etapp 3 kommer det att vara avstängt mellan Centrumvägen och Vattenverksvägen. Entreprenören kommer att göra en provisorisk enkelriktad väg mellan Odalvägen och Centrumvägen över parkeringen framför pizzerian i Lödde centrum. Vägen är främst avsedd för att klara av leveranserna till verksamheterna på ut mot Barsebäcksvägen.

Busshållplatsen och gång- och cykelbanan på södra sidan kommer fortsatt att vara avstängd till fredag 3 november.

Under arbetet kommer Skånetrafiken att köra bussarna 124, 126 och 132 via Landskronavägen och Köpingevägen.

Uppehåll mellan etapp 3 och 4 på grund av väderförhållanden

Mellan etapp 3 och 4 är där inte planerat några hinder eller avstängningar på någon sträcka. Även om ombyggnationen inte är klar, kommer alla avstängningar och omledningar tas bort.

Målet är att helt pausa projektet under de kalla månaderna för att ta vid då dagstemperaturen är aningen högre då detta är en förutsättning för viss anläggning utmed sträckan.

Direkt berörda informeras fortlöpande

Några hus på Barsebäcksvägen kommer att behöva flytta brevlådor och avfallskärl under vissa tider, de kommer att få brev och information utskickat.

De som bor närmast den här satsningen på och utvecklingen av Löddeköpinge, och som direkt drabbas av byggnationen, har fått information om det här tidigare och kommer hållas uppdaterade under byggets gång. Kävlinge kommun kommer också fortsätta hålla kommuninvånarna informerade under byggets tid.

Läs mer:

Nyhet om ombyggnad av Barsebäcksvägen Länk till annan webbplats.

Kommunens stadsutvecklingsprojekt

Översiktsbild gator Barsebäcksvägen
Ritning över ombyggnaden av Barsebäcksvägen i Löddeköpinge med etappområdena inritade.

Här visas var arbetet sker i de olika etapperna av bygget.