Artikeln publicerades 23 april 2024

Eldning på egen tomt 30 april 2024 är tillåten

Sedan 1 januari 2024 är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin egen tomt. Kommunen har dock valt att just i år tillåta eldning på egen mark utan dispensansökan.

Vi uppmuntrar såklart till säker och giftfri eldning samt påtalar att dispensen endast gäller denna dag.