Artikeln publicerades 14 maj 2024

Endast ett körfält öppet på Husarvägen

Under perioden 15-24 maj kommer man att laga hål i vägbanan på Husarvägen. Trafiken begränsas till ett körfält.

Tack för visad hänsyn på platsen!