Artikeln publicerades 24 januari 2020

Lex Maria - brister i läkemedelshanteringen

En lex Maria-anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelsen handlar om en patient som under knappt tre månader inte fått ett läkemedel som patienten var ordinerad. En vikarie uppmärksammade 191212 att läkemedlet saknades i hemmet och kontaktade sjuksköterska. Patienten fick inga men av händelsen men det fanns en risk för allvarlig vårdskada.

Händelseanalys pågår för att identifiera eventuella bakomliggande orsaker där omsorgen har brustit i läkemedelshanteringen samt för att ta fram åtgärder som minskar risken att liknande händelser sker igen.