Livets stora händelser

Att bli förälder, bröllop eller dödsfall inom familjen är exempel på stora händelser som kan förändra livet på många sätt. På den här sidan hittar du information om några av livets stora händelser.

Bebishand

Faderskap/föräldraskap

Från och med den 1 januari 2022 fastställer ni föräldraskapet via Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom de första 14 dagarna efter barnets födelse. För att kunna använda tjänsten krävs att barnet och föräldrarna är folkbokförda i Sverige, föräldrarna behöver också vara myndiga.

15 dagar efter barnets födelsedag bokar ni tid för skriftlig bekräftelse på faderskap/föräldraskap och gemensam vårdnad via Kontakt Kävlinge på 046-73 90 00. Detta görs endast om ni inte registrerat föräldraskapet hos Skatteverket inom de 14 första dagarna efter födseln.

Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister någon nära ställs du inför sorg och saknad, men även inför praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

Begravning

De flesta som mist en anhörig eller vän väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå för de praktiska arrangemangen. Du kan även ordna hela eller delar av begravningen själv.

Borgerlig begravning
Borgerlig begravning innebär en minnesstund utanför kyrkan eller annat samfund.

Borgerlig begravning kan fritt utformas efter de anhörigas önskemål när det gäller lokal, musik, sång eller andra inslag. Det behöver inte heller vara en särskild begravningsförrättare som leder ceremonin. Kontakta en begravningsbyrå för mer information eller gå in på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.. ​

Kävlinge kommun tillhandahåller en borgerlig begravningsförrättare.

Ni kontaktar själv begravningsförrättaren och står själva för kostnaden.

Bouppteckning

När en person har avlidit ska en bouppteckning upprättas av dödsbodelägarna. En skriftlig sammanställning görs av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder.

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatteverket för registrering.

Hjälp med att göra en bouppteckning
Anlita professionell hjälp med bouppteckningen, till exempel en begravningsbyrå eller juridisk byrå.

Gör en bouppteckning själv
Det går att göra en bouppteckning själv, då behöver du läsa skatteverkets broschyr och använda deras blankett för bouppteckning.

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) görs av Kävlinge Kommun och ersätter bouppteckning om dödsboets tillgångar endast täcker begravningskostnaderna och det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Dödsboanmälan är kostnadsfri och ställs till skatteverket efter utredning av handläggare inom kommunen. Om fast egendom eller tomträtt ingår bland tillgångarna ska bouppteckning göras.

Begravningskostnad
Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras. Kom ihåg att stoppa autogiron.

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska kommunen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå i de fall där dödsboets tillgångar tillsammans med andel i make/makas giftorättsgods inte är tillräckliga för att täcka en skälig kostnad för begravning. ​

Vigsel, partnerskap

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Vigseln är kostnadsfri och efter vigselförrättningen får ni ett vigselbevis.

Könsneutrala äktenskap 

Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpas på samma sätt oavsett om makarna är av olika kön eller av samma kön. 

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap 

Tidigare kunde två män eller två kvinnor registrera partnerskap men lagen om detta upphörde att gälla den 1 maj 2009. De som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om de inte väljer att omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap.
Om ni har registrerat partnerskap i Sverige enligt tidigare lag kan ni omvandla partnerskapet till ett äktenskap. Det kan ske antingen genom en gemensam skriftlig anmälan direkt till Skatteverket eller genom att ni blir vigda av en vigselförrättare.

Inför vigseln

Vad ni behöver inför en borgerlig vigsel?

  • Först ska ni göra en gemensam hindersprövning. Ett sådant intyg ansöker ni om själva från det lokala Skatteverket där minst en av er som part är folkbokförd.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln. Ni kan ha med er egna vittnen eller så kan kommunen ordna två vittnen om vigseln sker under ordinarie arbetstid i kommunhuset. Vittnena måste vara fyllda 18 år.
  • Anmäl till kommunen när vigseln kommer ske och om ni har några önskemål när det gäller vigselförrättare. Det gör ni via en e-tjänst Länk till annan webbplats..

Följande ska skickas in till kommunen senast sju dagar före vigseln:

  • Hindersprövning
  • Vigselintyg (fås i samband med hindersprövningen)

Skickas till:
Kävlinge kommun 
Kontakt Kävlinge
244 80 Kävlinge

Efter vigseln:

  • Kommunen underrättar skattemyndigheten om vigseln.
  • Ni som ingår äktenskap anmäler val av efternamn till skattemyndigheterna (eller till vigselförrättaren) senast i samband med vigseln.

Våra vigselförrättare

Anette Bååth

Anette bor med man, tre barn och massor av husdjur i Barsebäck. Till vardags arbetar hon som jurist på ett stort företag och reser landet runt och föreläser om bland annat miljörätt. Hon arbetar även ideellt med vissa typer av uppdrag. Anette tycker om att hjälpa och göra gott för andra och under sommaren seglar hon gärna.
Politisk tillhörighet: Folkpartiet Liberalerna.
Kan viga: Alla dagar och tider i veckan enligt överenskommelse.

Mats Malmström

Mats är pensionerad grafiker och bor tillsammans med sin fru i Kävlinge. Han tycker om att vara ute i naturen, är intresserad av arkitektur och konst och läser gärna lyrik och går på teater. Han är en riktig djurvän och har haft både hästar, hund och katt. Motion är ett stort intresse och han har sprungit ett flertal maratonlopp och spenderar gärna semestrarna på cykeln, såväl i Sverige som utomlands.
Politisk tillhörighet:
Socialdemokraterna
Kan viga: Alla dagar och tider i veckan enligt överenskommelse.

Jessica Wiederhielm

Jessica har en fil.kand. i lingvistik och jobbar till vardags på Polhemskolan i Lund där hon stöttar elever i akademiskt skrivande och språkutveckling. Hon ägnar gärna sin tid åt studier, och hon har utöver sin examen även akademiska poäng i bland annat spanska, latin, semiotik och religionsvetenskap. När hon får tid över dansar hon orientalisk magdans.
Politisk tillhörighet: Kristdemokraterna
Kan viga: Kvällar och helger enligt överenskommelse

Björn Andersson

Bosatt i Löddeköpinge, är gift och har tre utflugna barn och fem barnbarn. Björns stora intresse är matlagning och drycker samt dryckesprovningar.
Arbetar som rektor på Bladins skola i Malmö och har jobbat inom skolans värld sedan 1984. Björn har ett stort engagemang för medmänsklighet.
Kan viga: Alla dagar och tider i veckan enligt överenskommelse.

Vigseltexter

Nedan finner ni de två texter som vigselförrättaren kan använda vid vigseln. Informera om vilken text ni har valt till kommunen samtidigt som övriga papper skickas in.

Kort vigseltext

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

Lång vigseltext

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. 
Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.
Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag: 
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?