Ny i Sverige, invandring

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Detta sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

I Kävlinge kommun kan nyanlända kommuninvånare få hjälp till med bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi informerar om hur samhället fungerar och erbjuder undervisning i svenska språket.

SFI för ukrainare startar 4 september

Det är nu klart att alla ukrainare i Kävlinge kommun kommer att erbjudas utbildning i svenska – via SFI, svenska för invandrare – på Lärcentrum i Kävlinge. Utbildningen startar den 4 september.

Anmälan görs snarast till Jonna Rosén. Jonna är också tillgänglig på Lärcentrum på tisdagar och onsdagar klockan 8-12.

Jonna Rosén:

Telefon: 0709-73 94 56
E-post: jonna.rosen@kavlinge.se

På flykt från Ukraina?

Vi har samlat nyttig information och svar på de vanligast frågorna för dig som är på flykt från kriget i Ukraina:

Samlad information för dig som är på flykt från Ukraina

Fyra elever sitter vid ett bord. En lärare står bredvid eleverna.

Om Sverige, kurs i samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Vem kan gå kursen och vad innehåller den?

Kursen påbörjas så snart som möjligt efter att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och ska normalt vara avslutad ett år efter att den påbörjats. Den omfattar minst 60 timmar och bedrivs på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl.

Samhällsorientering innehåller följande delar:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

Deltagarintyg

Kommunen ger varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Av intyget framgår omfattning och innehåll.

Om annan kommun begär det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången samhällsorientering.

Anmälan

Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
kontakt@kavlinge.se

Ensamkommande barn

Årligen söker ett antal ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare asyl i Sverige.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket ansvarar för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige och i så fall beviljas permanent uppehållstillstånd. De får anvisa barn från 15 års ålder till Kävlinge kommun.

Kommunens ansvar

Kommunen utreder barnens behov och tar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Det är också kommunens ansvar att utse god man samt tillhandahålla skolgång. Målsättningen är att ungdomarna ska utveckla en hälsosam livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron genom att erbjudas ett bra och tydligt mottagande samt att se till individens behov av råd och stöd.

Verksamheten för ensamkommande barn ligger organisatoriskt under Individ- och familjeomsorgen, sektor Arbetsliv och fritid. I verksamheten arbetar två socialsekreterare varav en med ett samordnande ansvar.

Synpunkter eller klagomål individ och familj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd till nyanlända

Stödperson

Som stödperson fungerar du som en väg in i det svenska samhället. Du matchas med en nyanländ genom intervjuer och ni kommer själva överens om hur ofta ni vill träffas. Du förväntas dock inledningsvis vara den drivande parten i att hålla kontakten vid liv.

Du fungerar som ett stöd genom att lära ut svenska och lite om hur samhället fungerar, främst genom att umgås men också till exempel i enklare kontakter med myndigheter. Det kan handla om att hjälpa till att ringa vårdcentralen eller förklara vad som står i brev från skola. Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

Fadderfamilj

Som fadderfamilj fungerar ni som en väg in i det svenska samhället till en nyanländ familj. Ni matchas med en nyanländ familj genom intervjuer och kommer själva överens om hur ofta ni vill träffas. Ni förväntas dock inledningsvis vara den drivande parten i att hålla kontakten vid liv.

Ni fungerar som ett stöd genom att lära ut svenska och lite om hur samhället fungerar, främst genom att umgås men också till exempel i enklare kontakter med myndigheter. Det kan handla om att hjälpa till att ringa vårdcentralen eller förklara vad som står i brev från skola. Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

För mer information eller för att anmäla intresse
Integrationshandläggare
Jonna Rosén
Jonna.rosen@kavlinge.se
046-73 94 56

Lär dig svenska på Språkcaféet

Språkcaféet arrangeras på onsdagar kl. 10.30 -11.30 i sal Bassängen på Kvarngatan 17, Kävlinge.

På plats får SFI-elever lära sig prata svenska tillsammans med volontärer. Språkcaféet arrangeras av Lärcentrum och biblioteken i Kävlinge. Det är öppet även för andra än sfi-elever som vill träna svenska.

För mer information om språkcafé
Bibliotekarie: Sebastian Harrison
sebastian.harrison@kavlinge.se

Du som vill hjälpa till på andra sätt uppmanas höra av dig till frivilligorganisationer för att höra vilka möjligheter som finns.

Tolk

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället samt styra över sina liv. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

I mötet med kommunen hjälper vi dig med tolk. Meddela behov av tolk i god tid.

Rådgivningsforum

Rådgivningsforum är till för dig som har ett brev du inte förstår , behöver hjälp med enklare ärenden, eller råd om vart du kan vända dig.

Rådgivningen erbjuds av frivilligrådgivare på svenska, engelska, arabiska, dari, pashto och somaliska.

Välkommen till rådgivningsforum

Plats: Caféet på Kävlinge bibliotek
Tid: Tisdagar kl. 17-18.30
(kommer du efter kl.18 krävs det meröppetkort)

Mer information och intresseanmälan:
Jonna Rosén, integrationshandläggare
046-73 94 56
jonna.rosen@kavlinge.se

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?