Artikeln publicerades 26 juni 2020

Lex Sarah – brister i handläggning

En lex Sarah-anmälan har skickats från arbetsliv och fritidsnämnden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Bakgrunden i ärendet är att på grund av otillräckliga skyddsbedömningar har nämnden inte skyndsamt nog agerat för att tillsätta adekvata insatser för den unge. Anmälan utreds och har bearbetats enligt gällande rutin.

Avvikelse- och lex Sarah rapporteringen är en del av sektor Arbetsliv och fritids kvalitetsarbete där syftet är att hitta eventuella bakomliggande brister och avvikande faktorer, och att åtgärda dessa för att undvika liknande händelser framöver. Fokus ligger på själva åtgärdandet.