Artikeln publicerades 23 februari 2021

Lex Sarah – brister i handläggningen

En lex Sarah anmälan har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av identifierade brister i handläggningen av en barnavårdsutredning.

Det har identifierats brister i handläggningen av en barnavårdsutredning. Bristerna har kunnat medföra en påtaglig risk gällande barnets rättssäkerhet.

Beslut 2021-05-31
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.