Artikeln publicerades 16 augusti 2023

Lex Sarah - brister i handläggningen

Kävlinge kommun har gjort en lex Sarah anmälan till Inspektionen för vård och omsorg avseende brister i handläggningen gällande beslut om tillfälligt utreseförbud.

Det har identifierats brister i handläggningen gällande beslut om tillfälligt utreseförbud. Bristerna har medfört en påtaglig risk för ett missförhållande.

Med anledning av detta har en utredning påbörjats för att utröna vad som skett och för att eventuellt vidta åtgärder så att det inte ska ske igen.