Artikeln publicerades 28 mars 2024

Anmälan till IMY - felaktig behörighet till filer

Kävlinge kommun har gjort en anmälan om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten IMY.

Obehöriga kommunanställda har haft tillgång till filer innehållande personuppgifter. Filerna har inte kunnat nås av andra än kommunanställda. Vår bedömning är att filerna inte varit allmänt kända i organisationen, men det har funnits en risk för att personuppgifter skulle kunna ha röjts.