Skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kävlinge kommun och som tar del av den skollunch som gymnasieskolan erbjuder betalar en terminsavgift för skollunch.

Skålar med svamp, morot och broccoli

För dig som äter den skollunch som gymnasieskolan erbjuder

Gymnasieelever som är folkbokförda i Kävlinge kommun och som tar del av den skollunch som gymnasieskolan erbjuder, betalar skolmåltidsavgift per termin.

Avgiften för 2024 är 900 kr per termin.

  • Avgiften gäller såväl elever vid kommunal som fristående gymnasieskola.
  • Faktura skickas hem terminsvis i november och april.

Från och med 2024, efter beslut i kommunfullmäktige (Kf § 120/2023, 2023-06-12), räknas skolmåltidsavgiften upp årligen med utgångspunkt från den genomsnittliga programprishöjningen inom gymnasieskolan.

För dig som inte äter den skollunch som gymnasieskolan erbjuder

Elev som väljer att inte äta den skollunch som gymnasieskolan erbjuder, kan beviljas avgiftsfrihet.

Lämna intyg om skolmåltidsbefrielse

För att Kävlinge kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder.

När ska intyget vara inlämnat?

  • Intyg för höstterminen ska vara inlämnat senast den 30 september.
  • Intyg för vårterminen ska vara inlämnat senast den 28 februari.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?