Skolmåltidsavgift

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Kävlinge kommun betalar en terminsavgift för skollunch.

Skålar med svamp, morot och broccoli

För dig som äter den skollunch som gymnasieskolan erbjuder

Gymnasieelever som är folkbokförda i Kävlinge kommun och som tar del av den skollunch som gymnasieskolan erbjuder, betalar 830 kronor per termin i skolmåltidsavgift.

Avgiften gäller såväl elever vid kommunal som fristående gymnasieskola.

Faktura

  • Avgiften är 830 kronor per termin.
  • Faktura skickas hem terminsvis i oktober och mars.

För dig som inte äter den skollunch som gymnasieskolan erbjuder

Elev som väljer att inte äta den skollunch som gymnasieskolan erbjuder, kan beviljas avgiftsfrihet.

Lämna intyg om skolmåltidsbefrielse

För att Kävlinge kommun ska kunna besluta om avgiftsbefrielse måste vårdnadshavare lämna ett intyg till kommunen om att eleven inte tar del av den skolmåltid som gymnasieskolan erbjuder. Intyget måste även vara undertecknat av behörig personal från skolan.

När ska intyget vara inlämnat?

  • Intyg för höstterminen ska vara inlämnat senast den 30 september.
  • Intyg för vårterminen ska vara inlämnat senast den 28 februari.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?