Cykling, ridning

Upptäck kommunens omväxlande och vackra natur på cykel eller häst.

Allemansrätten ger oss friheten att vistas ute i naturen utan detaljerande regler. Med förnuft, försiktighet och miljömedvetenhet är vi välkomna ut i naturen nästan var och när som helst.

Tre kvinnor som cyklar på en grusväg

Det finns många fina cykelstråk i Kävlinge kommun.

Cykeltur

Cykelkartor

Upptäck kommunens omväxlande och vackra natur på cykel. Under "Cykelvägar i kommunen" kan du se alla cykelvägar via Eniro.

Hyra cykel

Cyklar går att hyra hos Lödde Båt & Kanotcenter vid Lödde å på Backavägen i Löddeköpinge, tel 046-70 96 83, 070-546 54 25.

Mountainbikeslinga i Järavallen

Mountainbikeslingan i Järavallen är en lätt kuperad slinga på 6,6 kilometer med inslag av mer tekniska partier. Var särskilt uppmärksam där slingan korsar vandringsleder. Se informationsskylt vid slingans start vid västra delen av parkeringen.

Cykelvägar i kommunen

Ridtur

  • Järavallens strövområde är ett naturreservat och ridning är endast tillåtet på den anvisade 2,5 km långa ridslingan.
  • Vikenområdet är privat mark och ridning där är förbjuden.
  • Ridning får inte ske i följande motionsspår i Kävlinge kommun: Furulund och Sandskogen, Löddeköpinge.
  • Ridning får inte förekomma på Barsebäcks Saltsjöbad under tiden 1 maj - 30 september.
  • I kommunens föreningsregister finns två ridskolor.

Allemansrätten

Du får rida fritt i naturen, eftersom ridning ingår i allemansrätten. Men med tanke på risken för markskador är det viktigt att noga välja väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas.

Trycket på allemansrätten är stort när det gäller ridning. Ridsporten ökar snabbt. Fler och fler företag ordnar ridning. Då finns risk att konflikter och markskador uppstår. Det är alltid bra att fråga markägaren om lov och särskilt om du planerar att rida regelbundet i ett visst område. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden ridning på annans mark. Då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina ridarrangemang kan skada marken.

Vägar

Statliga vägar (allmänna vägar) och kommunala vägar (gator) är till för allmänheten. Enskilda vägar med statsbidrag och enskilda vägar utan statsbidrag (privata), skogsbilvägar och ägovägar ägs av samfälligheter, privatpersoner eller företag. Det går inte att förbjuda ridning/körning på enskilda vägar eftersom en häst med ryttare eller kusk inte räknas som ett motordrivet fordon. Allemansrätten ger alla rätt att använda en enskild väg om den inte kommer till skada. Skulle det ske till följd av vårdslös ridning/körning har vägens ägare möjlighet att kräva skadestånd (Skadeståndslagen 1972:207).

Att en enskild väg får statsbidrag för underhåll förutsätter vanligtvis att vägen är öppen för all sorts trafik. Så ägaren av en enskild väg (med eller utan statsbidrag) kan inte förbjuda ridning/körning. Däremot kan ägaren ansöka hos kommunen om lokala trafikföreskrifter som förbjuder hästar.

Markskador

Det finns en hel del du som ryttare kan göra för att minska risken för markskador och konflikter. I första hand måste du undvika plantering som gräsmattor, plantskolor, parkplanteringar och liknande samt åkermark. I dessa områden är det förbjudet att rida.

Dessutom bör du:

  • undvika att rida på mjuka stigar och på stigar som vanligtvis används för vandring och motionslöpning. Rid inte heller i markerade eller uppåkta skidspår.
  • undvika att rida över ömtålig mark som exempelvis ängar och hagar, lavmarker och kärrmarker.
  • vara extra uppmärksam under vår och höst när det är blött och mjukt i markerna.
  • tänka på att hästens hovar kan skada granarnas rötter. Då kan det bli rotröta i trädet, så att virket förstörs.

Du får heller inte rida över tomter, eftersom de som bor i naturnära hus ska kunna känna sig ostörda. Hur stort område som ska räknas som tomt beror på omständigheterna. Det är risken att störa som bestämmer hur nära huset du kan rida.

Skyltar

Ibland försöker markägare skydda sig mot häst-, bil- och gångtrafik genom att sätta upp egna skyltar. Men privata skyltar kräver tillstånd från kommunen. Om någon har satt upp en skylt på en plats där du brukar rida/köra eller där du anser att du bör få rida/köra, prata med markägaren. Om ni inte kommer överens, och du fortfarande tycker att du har rätt, ta kontakt med kommunen.

I Kävlinge kommun finns inga tillstånd för privata skyltar.

Flicka som rider på en häst genom ett gult rapsfält

Fotograf Stefan Petersén

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?