Vuxenutbildning, komvux och svenska för invandrare (sfi)

Välkommen till vuxenutbildningen på Lärcentrum. Hos oss kan du studera på grundskole- och gymnasienivå. Vi har kurser för dig som vill bli behörig att kunna läsa vidare på andra utbildningar. Har du ett annat modersmål än svenska så kan du även läsa svenska för invandrare (sfi).

Vi erbjuder också yrkesutbildningar inom barn och fritid, samt vård och omsorg. Du kan även läsa kombinationsutbildning inom försäljning och service. Alla våra yrkesutbildningar medfinansieras av Europeiska unionen.

Bild på Europeiska unionens flagga bredvid texten medfinansieras av Europeiska unionen

Sommaröppettider

Drop-in och telefontider

OBS! Stängt 1 juli till 4 augusti

Drop-in för Vuxenutbildningen

Öppet 17 juni - 28 juni samt 5 augusti - 8 augusti

 • Måndag kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag kl. 10.00 - 12.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefontider till Studie-och yrkesvägledare komvux

Öppet 17 juni - 28 juni samt 5 augusti - 8 augusti

 • 8.30 - 9.30 Alla helgfria dagar

046- 73 93 60

Drop-in för sfi

OBS! Stängt 8 juli - 11 augusti

Hjälp med ansökan och utskrift av studieintyg

 • Måndag kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag kl. 10.00 - 12.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Besöksadress: Kävlinge Lärcentrum, Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge

Komvux

Ansök till komvux

Du ansöker till komvux via e-tjänst Ansök till komvux och sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här ansöker du även om du vill göra en prövning i ett enskilt ämne. För mer info se längre ner under rubriken Prövning.

Grundläggande Vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som inte har fullständig grundskola. I den grundläggande vuxenutbildningen erbjuder vi alla kurser du behöver för att få fullständiga betyg.

Kurser på Kävlinge Lärcentrum:

 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Gymnasial Vuxenutbildning

I den gymnasiala vuxenutbildningen erbjuder vi kurser för att få ett slutbetyg, gymnasieexamen och behörighet till högskola. Vi har kurser på plats och på distans. I samråd med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en studieplan utifrån dina behov och förutsättningar.

Gymnasial Yrkesutbildning

Kävlinge Lärcentrum erbjuder gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsorg, samt Barn och fritid.

Information om utbildning till Barnskötare med platsförlagda lektioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om utbildning till Barnskötare på distans. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om utbildning till Undersköterska. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har kurser på plats och på distans. I samråd med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en studieplan utifrån dina behov och förutsättningar.

Vem får studera?

Du är behörig att studera från höstterminen det år du fyller 20, eller har fullföljt ett gymnasieprogram. Du ska dessutom ha förutsättningar att klara kursen och bedömas sakna de kunskaper som kursen ska ge. För vissa kurser tillkommer särskilda behörighetskrav.

Du som har en yrkesexamen kan komplettera kurserna som krävs för grundläggande behörighet.

Nätbaserade kurser – var du vill och när du vill

Alla kurser på gymnasial nivå kan läsas nätbaserat på vår lärplattform Larweb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du bestämmer själv kurstid och studietakt.

Att läsa på distans ökar flexibiliteten och är ett bra alternativ om man till exempel har familj eller arbete. Genom Skype, e-post, och mötesrum via Internet finns det goda förutsättningar att studera hemifrån.

När du läser på distans kan du studera helt på egen hand men kan också få studiehandledning på Studiesmedjan på Kävlinge Lärcentrum.

Observera att det kan förekomma obligatoriska moment som måste utföras på Kävlinge Lärcentrum som till exempel nationella prov. Heltidsstudier innebär studietid 40 timmar per vecka.

För att gå en kurs på distans krävs

 • viss datorvana
 • en dator
 • internetuppkoppling

Studiestöd

Få hjälp med dina studier på våra Studiestödstider. Här kan du få hjälp med dina studier i olika kurser. Du kan komma när du vill och behöver inte boka tid.

 • Tisdagar kl. 15.00 - 18.00
 • Torsdagar kl. 10.00 - 12.00 Sal 124 samt 101
 • Torsdagar kl. 12.30 - 14.30 Sal 213
 • Fredagar kl. 10.00 - 12.00 Sal 124 samt 101

Prövning

Du ansöker till en prövning via e-tjänst Ansök till komvux och sfi. Där hittar du all information och hur du ska gå tillväga.

Betala inte in avgiften innan du ansökt och haft kontakt med Lärcentrum.

Ny elev på komvux

Här har vi samlat viktig information för dig som ska börja läsa på komvux.

Lärplattformen Larweb

Vi använder oss av lärplattformen Larweb där du hittar allt du behöver veta som elev på Lärcentrum.

Vad behöver du göra efter du har fått ditt antagningsbesked?

Kontakta din lärare före kursstart för att be om en kursnyckel för att få tillgång till din kurs på Larweb. Se kontaktuppgifter till lärare på Lärcentrum.

Vilken lärobok ska jag använda?

Alla böcker köps online via nätbokhandel till exempel Bokus eller Adlibris. Om ditt läromedel är digitalt rekommenderar vi dig att du köper det genom Digibok.

Observera! Du ska ALDRIG köpa direkt via läromedelsföretagen som till exempel Liber eller Gleerups!

Information om vilken lärobok du ska använda hittar du här

Vi har även en sida där elever kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lärcentrum har inget ansvar för försäljningen av böcker och elever säljer och köper på egen risk.

Komvuxutbildning i annan kommun

Är du folkbokförd i Kävlinge kommun, men vill söka till komvuxutbildning i en annan kommun?

För att få gå en utbildning i en annan kommun måste din ansökan godkännas av Kävlinge kommun som då bekostar din utbildningsplats. Beslutet grundar sig på de handlingar som du bifogar din ansökan. Därför är det viktigt att din ansökan är komplett.

Gör en ansökan på den aktuella kommunens webbplats och skriv ut ansökan.

Bifoga följande i din ansökan:

 • Kopior på tidigare betyg/intyg (även om du studerar/har studerat på komvux i Kävlinge).
 • Ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen.
 • Ett personbevis från Skatteverket som visar att du är folkbokförd i Kävlinge kommun.

Handläggningstiden är cirka 4 veckor.

Skicka/lämna din ansökan till:
Kävlinge Kommun
Lärcentrum
244 80 Kävlinge

Besöksadress: Unionsgatan 8, Kävlinge

Vanliga frågor komvux

Jag tog studenten i juni men fick ingen gymnasieexamen. Hur gör jag för att komplettera min gymnasieexamen?
Du är välkommen till oss på Kävlinge Lärcentrum efter att du tagit studenten. Observera att du måste ta med ditt betyg från gymnasiet. Ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare.

Jag har ett samlat betygsdokument från gymnasiet och vill bli behörig till högskolan, hur gör jag?
Du kan komplettera kurser från komvux till och med 1 juli 2025 för att få ett slutbetyg om 2350 gymnasiepoäng.

Hur söker jag utbildning i annan kommun?
Om du vill söka utbildning i annan kommun behöver vi en ansökan från den kommun du söker i, betygskopior från tidigare utbildning, personbevis samt ett personligt brev som förklarar syftet med att du söker kurserna. Mer information hittar du under Söka vuxenutbildning i annan kommun.

Studiemedel - CSN

Det finns olika former av studiestöd, både bidrag och lån, när du studerar. Centrala studiestödsnämnden (CSN), är myndigheten som beslutar om studiestöd.

Studiemedel

Du kan få studiemedel, både bidrag och lån, när du studerar som vuxen. Du kan inte få studiemedel för studier på sfi. Studiemedel kan du få på komvux tidigast hösten det år du fyller 20. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Studiehjälp

Du som är yngre än 20 har i vissa fall rätt till bidrag för studier på gymnasium och komvux.

Studiestartsstöd

Du som är mellan 25-56 år och saknar grundskole- eller gymnasiebetyg kan ansöka om studiestartsstöd om du under de 3 senaste åren inte fått något bidrag via CSN. Du måste ha varit inskriven på Arbets-förmedlingen minst 6 månader.

Kontakta Studie- och yrkesvägledningen för komvux för mer information.

Betyg

Betygsskalan är A-F, där A är högsta betyg och F underkänt. På grundläggande kurser och sfi kan man endast få antingen F (Icke godkänt) eller E (Godkänt).

Betygsutskrift

Kursbetyg skickas inte automatiskt utan måste beställas. Detta görs antingen via:

 • Min sida i Webbansökan
 • E-tjänst Beställa betygskopior

OBS! Vid avslutat program som Barnskötare eller Undersköterska får du ditt betyg i samband med avslutad utbildning.

Om du behöver betyg för komplettering till vidare studier så säg till i god tid innan det aktuella datumet för komplettering. Handläggningstiden är cirka 7 arbetsdagar.

Slutbetyg

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs till 1 juli 2025.

Ett slutbetyg ska innehålla 2350 gymnasiepoäng varav 2250 ska vara godkända. I ett slutbetyg kan man blanda gamla och nya kurser. Glöm inte att du måste beställa ditt slutbetyg och att vi har cirka 4 veckors handläggningstid.

Kontakta Studie- och yrkesvägledningen för mer information.

Komvuxexamen

En komvuxexamen ska innehålla 2400 gymnasiepoäng och finns i två varianter; högskoleförberedande examen och yrkesexamen. I båda examina ska det dessutom finnas med ett komvuxarbete.

Handläggningstiden för att få en examen utfärdat är 4 veckor från ankomstdag till Lärcentrum.

Svenska för invandrare, sfi

På lärcentrum kan du läsa svenska för invandrare. Sfi erbjuds alla vuxna invandrare som är folkbokförda i kommunen och som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Vi har både utbildning för nybörjare och de som redan kan lite svenska.

 • Elever som studerar på dagen kan börja första måndagen i månaden om det finns plats.
 • Elever som studerar på kvällen kan börja var tredje månad, augusti, november, februari och maj.
 • Ansökan måste vara gjord minst en vecka före kursen börjar. Hur lång tid studierna tar är olika från elev till elev.
 • Undervisningen är på dagtid från måndag till fredag.
 • Sfi-undervisningen är gratis.
 • Du kan inte få studiemedel hos CSN för sfi-studier.
 • Kontakta vår studie - och yrkesvägledare för att planera dina studier.

Kvällsundervisning

Kvällsundervisning är för elever på studieväg:

 • 1i kurs D,
 • 2 i kurserna B, C och D.
 • 3 i kurserna C och D

 Schema:

 • Tisdagar kl. 17.00 - 20.00

Ansök till sfi

Du ansöker till sfi via e-tjänst Ansök till komvux och sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behöver du hjälp med din ansökan kan du kontakta vår studie och yrkesvägledare eller så är du välkommen på Drop-in.

Drop-in
Tisdagar kl. 15 -17.30 Hjälp med ansökan till sfi.

Studie och yrkesvägledare
Tine Herlin (arbetar tisdag, onsdag och varannan måndag jämna veckor)
046-280 40 71
tine.herlin@kavlinge.se

Besöksadress: Kävlinge Lärcentrum, Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge

Efter sfi

Om du vill läsa mer svenska efter sfi kan du läsa “Svenska som andraspråk på grundläggande nivå”. Vi har även gymnasiekurser som ger behörighet att läsa på högskolan.

Kombinationsutbildning

Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux. Utbildningarna är gratis och kan betalas av din hemkommun. Det är också din hemkommun som godkänner dina studier.

Hur ansöker man till en kombinationsutbildning?

Ansökan till kombinationsutbildning görs via Skånevux (skanevux.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska bifoga följande dokument i din ansökan:

 • intyg/betyg från sfi
 • personbevis (ändamål folkbokföring) högst en månad gammalt
 • skriv varför du vill läsa utbildningen

Försäljning och service

Tillsammans med vuxenutbildningen i Burlöv erbjuder Kävlinge Lärcentrum yrkesutbildningen försäljning och service.

Information om utbildning inom försäljning och service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Tine Herlin (arbetar tisdag, onsdag och varannan måndag jämna veckor)
046 - 280 40 71
tine.herlin@kavlinge.se

Besöksadress: Kävlinge Lärcentrum, Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge


Är du nöjd med innehållet på webbsidan?