Studie och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare hjälper dig med information och vägledning kring studie- och yrkesval.

Röda skor med tre pilar framför

I Kävlinge kommun finns studie och yrkesvägledare för dig som går på grundskolan som hjälper dig som har funderingar inför ditt gymnasieval.

I kommunen finns även studie och yrkesvägledare för ungdomar mellan 16-20 år som av olika anledningar inte påbörjat en gymnasieutbildning i samband med avslutad grundskoleutbildning eller som hoppat av en gymnasieutbildning.

Studie och yrkesvägledare finns också för dig som är vuxen och vill ha hjälp med att se på dina möjligheter att börja vuxenstudera, läsa svenska för invandrare eller vill diskutera nya vägar för din karriär på arbetsmarknaden. 

Vägledning för grundskola och gymnasium

I Kävlinge kommun finns det finns studie och yrkesvägledare på våra två högstadieskolor.

Studie och yrkesvägledaren hjälper dig som är elev med bland annat:

 • Information och kontakt med eleverna inför PRAO
 • Information, val och ansökning inför gymnasievalet (gruppinformation och enskilda samtal).

Kontakt

Tolvåkerskolan i Löddeköpinge
Åsa Ventorp
046-73 95 41
asa.ventorp@kavlinge.se

Korsbackaskolan i Kävlinge
Albina Krasniqi
046-73 94 08
albina.krasniqi@kavlinge.se

Introduktionsprogrammen (IM)
Jenny Jönsson
046-73 94 42
jenny.jonsson@kavlinge.se

Vägledning för dig som inte går på gymnasiet, ålder 16-20

För dig mellan 16-20 år som just nu inte går i gymnasieskolan, eller som avslutat gymnasieskolan utan examensbevis, finns möjligheten att få studie och yrkesvägledning.

 Detta kan vi hjälpa dig med:

 • Att tydliggöra dina mål, önskningar och kompetenser
 • Att hitta en väg in i utbildning, praktik eller arbete
 • Att hitta en praktikplats som passar dig
 • Jobbsökning
 • Studiebesök på och kontakt med skolor
 • Kontakt med studie-och yrkesvägledare

Vi utgår från dina önskningar och behov, i det tempo som passar dig. Tillsammans hittar vi individuella lösningar. Om du väljer att delta i verksamheten finns möjlighet till ekonomisk ersättning.

Kontakt

Handläggare och coach
Sara Karlsson
046-73 90 06
sara.karlsson@kavlinge.se

Vägledning för vuxenutbildning och SFI

Du som bor i Kävlinge kommun och är 20 år eller har gått ut gymnasieskolan är välkommen till vuxenutbildningen på Lärcentrum, Unionsgatan 8 i Kävlinge.

Här kan du som har frågor om utbildning och arbete få hjälp och stöd. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier?

Studie och yrkesvägledaren hjälper dig när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär, bland annat:

 • Ansökan och individuell studieplanering
 • Information om utbildning på olika nivåer inom Komvux
 • Information om sfi
 • Hur du kompletterar dina betyg för behörighet till högre studier
 • Information om studiefinansiering
 • Slutbetyg och samlade betygsdokument
 • Studiebevis
 • Studiestartsstöd
 • Validering
 • Prövning

Kontakt vuxenutbildningen och sfi

Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
Pia Lord
046-73 93 60  
vagledning.vux@kavlinge.se

Studie- och yrkesvägledare sfi
Tine Herlin
046-280 40 71 
tine.herlin@kavlinge.se

 

Sommaröppettider

Drop-in och telefontider

OBS! Stängt 1 juli till 4 augusti

Drop-in för Vuxenutbildningen

Öppet 17 juni - 28 juni samt 5 augusti - 8 augusti

 • Måndag kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag kl. 10.00 - 12.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Telefontider till Studie-och yrkesvägledare komvux

Öppet 17 juni - 28 juni samt 5 augusti - 8 augusti

 • 8.30 - 9.30 Alla helgfria dagar

046- 73 93 60

Drop-in för sfi

OBS! Stängt 8 juli - 11 augusti

Hjälp med ansökan och utskrift av studieintyg

 • Måndag kl. 13.00 - 14.30
 • Onsdag kl. 10.00 - 12.00
 • Torsdag kl. 10.00 - 12.00

Besöksadress: Kävlinge Lärcentrum, Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?