Avgifter tobakstillstånd, folköl, e-cigaretter

Från och med 1 juli 2021 gäller nya avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn avseende tobak, folköl och e-cigaretter. Det kostar inget att anmäla försäljning av folköl respektive försäljning av e-cigaretter, men precis som för tobak utgår en tillsynsavgift årligen. Kommunen skickar en faktura avseende tillsynen en gång per år.

Inbetalning av prövningsavgift
Inbetalning av prövningsavgift görs i samband med ansökan/ anmälan till Bankgiro 603–8657.

  • Bifoga kopia på inbetald avgift tillsammans med din ansökan/ anmälan.
  • Ärendet behandlas inte förrän prövningsavgift är erlagd.

Handläggningstid
Kommunen behandlar ditt ärende så fort som möjligt, men normal handläggningstid beräknas till cirka 2–4 månader under förutsättning att det finns ett godkänt egenkontrollprogram.

Kom ihåg att du är skyldig att meddela kommunen om du inte längre använder ditt tillstånd.

Tobak

Ansökan tillstånd
Ansökan tobaksförsäljningstillstånd: 8 000 kr

Tillfälligt tillstånd
Ansökan tillfälligt tobaksförsäljningstillstånd inkl tillsyn: 4 000 kr

Ändrad bolagsform/ ägarförhållanden
Nyansökan med anledning av ändrad bolagsform: 8 000 kr
Anmälan ändrade ägarförhållanden/ styrelse 50% eller mer: 6 000 kr
Anmälan ändrade ägarförhållande/ styrelse upp till 49 %: 3 000 kr

Tillsynsavgift per år

Tobak tillsynsavgift: 2 000 kr
Folköl tillsynsavgift: 750 kr
E-cigaretter tillsynsavgift: 750 kr

Gemensamma tillsynsavgifter

Tobak och folköl: 2 500 kr
Tobak och e-cigaretter: 2 500 kr
Tobak, folköl och e-cigaretter: 3 000 kr
Folköl och E-cigaretter: 1 200 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?