Med anledning av kriget i Ukraina

Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina har gett upphov till många frågor och vissa känner oro. På denna sida har vi samlat svar på de vanligaste frågorna och nyttiga länkar från andra myndigheter.

Kävlinge kommun följer händelseutvecklingen noga och samverkar med andra myndigheter och kommuner för att kunna hantera situationen och eventuella behov i framtiden.

Säkerhet, trygghet och beredskap - samlad information om krisberedskap och förebyggande trygghetsarbete i kommunen

Var källkritisk och följ utvecklingen på krisinformation.se

En viktig uppgift för oss alla är att vara uppmärksam på den information som vi får till oss och att inte sprida rykten eller felaktig information vidare. Sök information från trovärdiga källor - på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information från svenska myndigheter. Här kan du också läsa om hur du kan hantera eventuell oro, både hos dig själv och hos barn.

Få information från svenska myndigheter på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till dig som kommer från Ukraina

För att få samhällets stöd i Sverige är det viktigt att anmäla sig hos Migrationsverket. Ukrainska medborgare får vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka något tillstånd. Men du har då mycket begränsad rätt till ekonomiskt bistånd och hälso- och sjukvård.

Den som söker asyl eller får tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har direkt större rätt till stöd. Samhället får också bättre förutsättningar att ge ett gott mottagande.

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ansöka om uppehållstillstånd
enligt EU:s massflyktsdirektiv. Tillståndet ger dig tillfälligt skydd i Sverige
med rätt att arbeta. Du har också rätt att söka vård och barnen har rätt att gå i skolan. Du kan få hjälp med boende och ekonomiskt stöd från
Migrationsverket.

Samlad information på Informationsverige.se för dig som har flytt från kriget i Ukraina länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samlad information från Kävlinge kommun för dig som är ny i Sverige

Information på ukrainska, ryska och engelska på Migrationsverkets webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild med texten "Information till dig som kommer från Ukraina" på olika språk

Söker du arbete och är från Ukraina?

Du som har ett tillfälligt uppehållstillstånd har rätt att arbeta i Sverige. Om du vill ha hjälp och stöd i att söka arbete i Sverige kan du skriva in dig (registrera dig) hos Arbetsförmedlingen.

Information på arbetsförmedlingens webbsida för dig som kommer från Ukrain och vill arbeta i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skola och förskola för barn på flykt

Barn på flykt från Ukraina har rätt att gå i skola och förskola i Sverige. Familjen bör först vara registrerad hos Migrationsverket. För att ansöka om plats i skola eller förskola kontaktar du sedan Kävlinge kommun på följande sätt:

Det är viktigt att barn innan de börjar på förskola har gjort en hälsokontroll på BVC, bland annat för att säkerställa att barnet har de vaccinationer som behövs.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur

Det finns regler för att ta in djur till Sverige, bland annat för att förhindra att vi får in rabies. Just nu råder undantags­regler för hundar och katter som kommer med sina ägare som flytt från Ukraina. Det innebär att Jordbruksverket bedömer från fall till fall vilka åtgärder som är nödvändiga.

 • Ta kontakt med tullpersonal eller veterinär vid den svenska gränsen.
 • Djur som inte kontrollerats vid den svenska gränsen måste till veterinär.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina - information från Jordbruksverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som vill hjälpa personer på flykt

Många undrar vad som gäller för privatpersoner som tar emot flyktingar från Ukraina i sina hem, eller som vill hjälpa till på annat sätt. Länsstyrelsen Skåne har sammanställt vanliga frågor och svar som kan vara bra att känna till.

På deras samlingssida kan du bland annat få svar på frågor som:

 • Kan jag få ersättning från Migrationsverket eller kommunen?
 • Vad behöver personer som flytt från Ukraina göra för att få stanna i Sverige?
 • Vilken ersättning har flyktingar från Ukraina rätt till från Migrationsverket?
 • Kan flyktingar från Ukraina få vård om de blir sjuka?
 • Jag har personer boende hos mig, men har inte möjlighet att ha dem kvar - vart vänder jag mig?

Frågor och svar på Länsstyrelsen Skånes webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Hjälporganisationer

Vi ber den som vill stötta på olika sätt att vända sig till frivillig- och hjälporganisationer. Kävlinge kommun har i dagsläget dialog med ett antal organisationer, bland annat Röda Korset, Lions och Svenska kyrkan. I ett senare skede kan kommunen komma att välkomna exempelvis gåvor från kommuninvånare om det uppstår stora behov hos de flyktingar som kommer till kommunen.

Om du tagit emot ett barn utan vårdnadshavare – kontakta Migrationsverket

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Det gäller oavsett om barnet kommit hit på egen hand eller i sällskap av en vuxen som inte är barnets vårdnadshavare. Även barn med föräldramedgivande ska registreras.

Kontakta Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beredskap - vad kan jag som privatperson göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger följande råd:

 • Håll huvudet kallt - sprid inte rykten
 • Skydda din information mot cyberangrepp
 • Engagera dig
 • Preppa solidariskt
 • Lev ditt liv som vanligt

Läs mer om vad du som privatperson kan göra på MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om skyddsrum

Vi får många frågor om skyddsrum. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att mängden skyddsrum i Sverige bevaras och fastighetsägarna ansvarar för underhållet av skyddsrummen. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

På MSB:s webbplats finns en karta över alla skyddsrum i Sverige. Här kan du också få svar på många av de vanligaste frågorna om skyddsrum.

Läs mer om skyddsrum på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svar på de vanligaste frågorna om skyddsrum på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?