Felanmälan

Om du upptäcker fel på kommunens gator, gatubelysning, torg, parker och byggnader kan du enkelt felanmäla det till oss.

Beskriv felet så detaljerat som möjligt. Ange gärna en skriftlig lägesbeskrivning som kan underlätta för den som ska åtgärda felet. Om du uppger din e-postadress får du automatisk en bekräftelse när vi tagit emot din felanmälan och när felet har åtgärdats. I de fall din anmälan inte leder till någon åtgärd eller om åtgärd kommer att göras senare meddelar vi dig.

Vid akuta fel eller påverkan på större områden utanför kontorstid ring SOS Alarm på telefon 040-676 90 66.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?