Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bidrag till studieförbund

Bidraget är till studieförbund som är verksamma i Kävlinge kommun.

Ansökan om bidrag för 2020 görs via en e-tjänst senast 1 juni 2020. Du hittar e-tjänsten via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till hösten planeras ett möte med kommunen och de studieförbund som har verksamhet i kommunen.

Villkor

• Studieförbundet ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.

• Studieförbundets centrala organisation ska vara godkänd av Folkbildningsrådet för erhållande av statsbidrag.

• Delta vid minst ett, av kommunens kulturpolitiskt ansvarige tillkallat, årligt möte för att diskutera samspelet mellan studieförbundets verksamhet, kommunens kulturpolitiska mål och övrig i kommunen förekommande kulturverksamhet. Kommunen har i denna dialog rätt att klargöra vilka cirkelverksamheter studieförbundet lokalt bör prioritera samt vilken verksamhet som ej kan anses bidragsgrundande.

• Bidrag utgår enligt tre delar:

o Grundbidraget baseras på de två föregående verksamhetsårens studietimmar och utgör 65% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåren 2017 och 2018.

o Volymbidraget baseras på det senaste verksamhetsårets studietimmar och utgör minst 20% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåret 2019.

o Målgruppsbidraget baseras på den verksamhet som mellan studieförbund och kommun uttalats som extra prioriterad. Bidraget utgör 15% av det totala bidraget. Exempel. Vid ansökan i maj 2020 åsyftas studietimmar från verksamhetsåret 2019. Ett studieförbund kan maximalt få del av 20% av årets totala målgruppsbidrag. Eventuellt kvarvarande målgruppsbidrag adderas i sådant fall till den totala summan för volymbidraget.

Ansökan

• Görs skriftligen till kommunens kulturpolitisk ansvarige.

• I ansökan ska det tydligt framgå hur mycket verksamhet som bedrivits i Kävlinge kommun under senaste verksamhetsåret. Dessutom ska det framgå hur många unika individer som deltagit i verksamheten.

• Om studieförbundets verksamhet omfattar flera kommuner ska det av redovisningen tydligt framgå vilken verksamhet som avses för Kävlinge kommun.

• Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är korrekta.

• Söks senast 1 maj Sent inkommen ansökan behandlas inte. Samma gäller Ej komplett ansökan.


Uppdaterad 2020-10-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga