Artikeln publicerades 29 april 2024

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen 24 april 2024

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2024-04-24

Paragrafer
§§ 47-69

Datum för tillkännagivande
2024-04-29

Datum då anslaget tas ned
2024-05-21

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Östra Stationstorget 1, Kävlinge