EU och internationellt arbete

En god relation med omvärlden är viktig för utvecklingen i den kommunala verksamheten. Samverkan ger oss nya perspektiv och kompetens som bidrar till en positiv utveckling. Syftet med EU-arbete och internationalisering i Kävlinge är att främja utvecklingen i kommunen och bidra till kommunens övergripande mål Skånes bästa boendekommun.

Fyra blåa flaggor på silvriga flaggstänger

EU påverkar i stort sett alla kommunala verksamheter och den lokala nivån spelar en avgörande roll i arbetet med att möta de utmaningar vi gemensamt står inför i Europa. Genom EU:s fonder och program erbjuds kommuner, föreningar och företag möjlighet till samarbete och finansiering för utvecklingsprojekt som bidrar till EU:s mål och den egna verksamheten.

De projekt och samarbeten som kommunen går in i ska generera ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper som främjar utvecklingen för kommunen, dess näringsliv och invånare.

Ett vänortsavtal med aktiva kontakter finns sedan 1993 etablerat med Nowogard i Polen.

Europa Direkt Lund

Europa Direkt Lund hjälper dig som har frågor om EU:s politik, prioriteringar, fonder, program eller rent allmänt har frågor om hur EU fungera.

Via Europa Direkt Lund kan du få gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor, när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet. Europa Direkt Lund arrangerar även event i Lund, Malmö och Trelleborg.

Målgrupp är allmänheten i sydvästra Skåne (Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Malmö, Lund och Skurup), med specifikt fokus på ungdomar, skolor, äldre och näringsliv.

På Lunds webbplats kan du läsa mer om Europa Direkt Lund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är Europa Direkt?

Europa Direkt är EU-kommissionens nätverk av informationskontor med allmänheten som sin huvudsakliga målgrupp. Europa Direkt har som främsta syfte att informera lokalt och regionalt i EU:s medlemsländer och finns på cirka 400 platser i Europa. Europa Direkt hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete. Europa Direkt ska svara på allmänhetens frågor om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU-frågor, sprida lättförståelig information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov samt ge invånare en möjlighet att tycka till om EU:s politik.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?