VMA och servicemeddelanden

Aktuella service- och driftmeddelanden samt Viktiga meddelande till allmänheten (VMA).

 • 2021-09-27 Vägarbete Högalidsvägen vecka 39
  Den 28 och 29 september sker ett mindre vägarbete på Högalidsvägen i höjd med Kävlinge station. Detta kan påverka framkomligheten,...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-09-20 Nu är det dags för årets inkomstförfrågan för barnomsorg
  För att kunna debitera rätt avgift för förskola och fritidshem begär Kävlinge kommun en gång om året in inkomstuppgifter från samt...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-09-13 VA-arbete i Kävlinge vecka 37-42
  Mellan den 13 september och 22 oktober förnyas avloppsledningarna och då råder förbud att parkera vardagar mellan 07.00-17.00 på b...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-08-27 Trafikomläggning i anslutning till Stationsstaden
  Med start i september och 18–24 månader framöver kommer framkomlighet och parkeringsmöjligheter i anslutning till Stationsstaden o...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-08-27 Omledning av gång- och cykelväg i Löddeköpinge
  Under perioden 30 augusti till den 30 september kommer avloppsledningar förnyas, vilken kan påverka framkomligheten på gång- och c...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-08-20 Broarbete Kävlinge-Furulund
  På grund av broarbete sker begränsad framkomlighet både för fordonstrafik och på gång- och cykelvägar. Arbetet beräknas pågå mella...
  Läs meddelandet i sin helhet
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?