VMA och servicemeddelanden

Aktuella service- och driftmeddelanden samt Viktiga meddelande till allmänheten (VMA).

Du kan välja att få servicemeddelande och VMA-meddelande skickade till din e-post.

Hantera prenumerationer
 • 2022-01-14 VA-arbete Företagsvägen och Kontorsvägen
  På grund av VA-arbete på Företagsvägen och Kontorsvägen kan det förekomma begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas pågå mellan 3 ...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2022-01-12 VA-arbete i Furulund vecka 2-13
  På grund av ett VA-arbete som innefattar relining av spilledningar i Furulund kan framkomligheten på vissa gator begränsas under v...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2022-01-07 Begränsad framkomlighet på Harrievägen vecka 2-3
  På grund av utbyggnad av VA-ledningar kommer det råda begränsad framkomlighet på Harrievägen, strax österut om korsningen med Kvar...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-12-13 VA-arbete i Furulund
  Under perioden 13 december till den 31 januari kommer brunnar renoveras i Furulund. Arbetet beräknas ta cirka 10 arbetsdagar och b...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-11-22 Arbetet vid Harrievallen påbörjas
  Måndagen den 22 november påbörjas arbetet av att förvandla den tidigare fotbollsplanen vid Harrievallen till ett nytt villakvarter...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-09-20 Nu är det dags för årets inkomstförfrågan för barnomsorg
  För att kunna debitera rätt avgift för förskola och fritidshem begär Kävlinge kommun en gång om året in inkomstuppgifter från samt...
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-08-27 Trafikomläggning i anslutning till Stationsstaden
  Med start i september och 18–24 månader framöver kommer framkomlighet och parkeringsmöjligheter i anslutning till Stationsstaden o...
  Läs meddelandet i sin helhet
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?