Manual för uppdatering av föreningsregister

Föreningar ska från och med 2018-01-01 uppdatera sina föreningsuppgifter via nätet. För att ni ska vara en registrerad förening krävs att ni uppdaterar och godkänner era föreningsuppgifter, senast två månader efter årsmötet.

Krav för att vara en registrerad förening

För att vara en registrerad förening krävs att föreningsuppgifterna är uppdaterade och att föreningen uppfyller följande krav:

 • Bedriver ideell verksamhet i Kävlinge kommun
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och laddat upp dem, tillsammans med kopia av bildandemötesprotokoll (alternativt senaste årsmötesprotokollet), i kommunens föreningsregister. Vid eventuell revidering ska stadgar laddas upp på nytt.
 • Valt styrelse om minst tre personer
 • Är uppbyggd enligt demokratiska principer och är öppen för alla personer.
 • Årligen har årsmöte och senast två månader efter årsmötet uppdaterar föreningsuppgifter i kommunens föreningsregister.

För att vara en bidragsberättigad förening krävs dessutom att föreningen:

 • Innehar ett organisationsnummer från Skatteverket
 • Har sitt säte i alternativt bedriver en väsentlig del av sina aktiviteter i Kävlinge kommun
 • Tillhör en erkänd riks- eller distriktsorganisation. (Gäller idrotts- och friluftsföreningar)
 • Har en skälig medlemsavgift för föreningens lokala verksamhet
 • Har plus- eller bankgiro
 • Senast två månader efter årsmötet uppdaterar medlemsförteckning och laddar upp aktuellt årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, årsbokslut inklusive revisionsberättelse.
 • Har en policy som anger hur föreningen arbetar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak, förhindra sexuella trakasserier och bidra till jämlikhet och likabehandling i föreningen. Policy ska laddas upp i kommunens föreningsregister. Vid revidering ska policy laddas upp på nytt.

Uppdatering av register

 1. Gå in på följande sida: http://fritid.kavlinge.se/forening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Klicka på ”Se/administrera era föreningsuppgifter
 3. Logga in med ert användarnamn och lösenord. Saknar ni inloggningsuppgifter till FRI-webb? Kontakta fritid@kavlinge.se
 4. Klicka på ”Fortsätt till administration”.

  Dokument
 5. Representerar du en förening som söker bidrag från Bildningsnämnden och/eller bokar tider i/på kommunens idrottsanläggningar ska årligen årsmötesprotokoll*, årsbokslut (inklusive resultat/balansräkning och revisionsberättelse), verksamhetsberättelse laddas upp. Dessutom ska stadgar* och policy för hur föreningen jobbar för att motverka droger, alkohol, narkotika och tobak samt förhindra sexuella trackaserier och bidra till jämlikhet och likabehandling laddas upp vid första tillfället samt även i samband med eventuell revidering.

  Detta gör du genom att klicka på ”Ladda upp” och välja aktuell dokumenttyp, det vill säga Årsmötesprotokoll för dokumentet årsmötesprotokoll och så vidare, och klickar på ”Bläddra” för att hämta rätt dokument i din dator. Klicka därefter på ”Ladda upp fil” och gör om samma procedur för resterande dokument och klicka därefter på ”Stäng” .

  Allmänt*
 6. Här uppdaterar du föreningens huvuduppgifter. Klicka på ”Ändra” och uppdatera de poster som är inaktuella och klicka därefter på ”Spara ändringar” Observera att c/o adressaten måste godkänna att publiceras på webbplatsen genom att klicka i rutan ”Godkänn namnändring”. Görs inte detta syns inte föreningen i föreningsregistret på nätet! Klicka därefter på ”Stäng
 7. Du kan även ladda föreningens logga. Klicka på ”Ändra” och välj önskad bild. Klicka därefter på ”Ladda upp” och sedan ”Stäng”. Nu syns er föreningslogga i föreningsregistret.

  Övrig information
 8. Här kan du bland annat uppdatera föreningens årsmötesmånad*, plus- och bankgiro, riksorganisationstillhörighet samt verksamheter*. Klicka på ”Ändra”, gör önskade ändringar. Klicka på ”Spara ändringar” och sedan ”Stäng”. Observera för att synas på webben måste minst en verksamhet anges. Dessutom måste en adress av typen "web-kontakt" vara tillagd. Saknas er verksamhet ändå i registret? Kontakta fritid@kavlinge.se

  Föreningsadresser*
 9. Här uppdateras namn, adress, telefonnummer och e-post till de olika rolltyper (se förklaring nedan) som finns i föreningen. Klicka på ”Ändra” och uppdatera/lägg till uppgifterna. Observera att respektive rolltyp måste godkänna att publiceras på webbplatsen genom att klicka i rutan ”Godkänn namnändring”. Klicka därefter på ”Spara ändringar” och ”Stäng” för att återgå till utgångsläget.

  Förklaring till rolltyper:

  Fakturering – Fakturor för bokningar i/på kommunala idrottsanläggningar skickas till denna person. Saknas rolltypen skickas fakturan till föreningens huvudadress, dvs den som anges under allmänt.

  Kontaktperson – Är den vars kontaktuppgifter syns i föreningsregistret på kommunens webbplats.

  Web-kontakt - Behövs för att föreningen ska synas på webben.

  Ordförande – Föreningens ordförande

  Kassör – Föreningens kassör

  Sekreterare – Föreningens sekreterare

  Bokare – En eller flera i föreningen som har tillstånd att boka tider i kommunens anläggningar. Ordförande kontaktar fritid@kavlinge.se vid behov av fler bokare.

  Medlemsdata
 10. Här uppdaterar du föreningens medlemsantal för pojkar respektive flickor i åldersgrupperna 0-5 år, 620 år samt 21 år och äldre. Klicka på ”Ändra” och uppdatera medlemsantalen. Klicka därefter på ”Spara ändringar” och ”Stäng”.

  Avslutningsvis*
 11. När alla uppgifter är uppdaterade och dokument uppladdade avslutar du genom att klicka i rutan ”Jag godkänner uppgifterna”. Observera att detta endast går att göra från första dagen i den månad som föreningen angett som årsmötesmånad. Det vill säga har ni angett mars som årsmötesmånad kan ni först den 1 mars godkänna ändringar och uppladdade dokument. Under rubriken ”Övrig information” ser du vilken månad ni angett som årsmötesmånad för er förening. Här kan ni också ändra årsmötesmånad om den är felaktig.

När föreningen laddat upp samtliga uppgifter och är klarar med registreringen ovan skickar ni ett mail till fritid@kavlinge.se så att vi kan publicera föreningens uppgifter i det nya föreningsregistret.

*Gäller även för registrerad förening.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?