Artikeln publicerades 9 april 2024

Underrättelse inför antagande av detaljplan för Stora Harrie 7:5

Förslaget till detaljplan har varit utställt för granskning under tiden 13 september 2023 – 4 oktober 2023. Synpunkter som inkom under granskningen redovisas och bemöts i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet tillsammans med övriga handlingar finns nu tillgängliga på kommunens hemsida här. Öppnas i nytt fönster.

Protokollsutdrag och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra kommer att skickas ut efter att kommunstyrelsen antagit detaljplanen.