Ledig mark och lokaler

Letar du lediga fastigheter och lokaler för din verksamhet eller företag? I Kävlinge kommun finns både fastigheter, lokaler och ledig mark som står till ditt förfogande.

Då du vill etablera dig i Kävlinge kommun

Grattis till ett bra val. Kävlinge kommun är en fantastisk plats för näringsidkare. Välkommen att ta kontakt med Kävlinge kommun inför din etablering - vi finns här för dig.

Kontaktperson: Philip Allgoth, näringslivschef
Telefon: 046-280 41 31
philip.allgoth@kavlinge.se

Vid intresse av ledig mark för företag

Kontakta Kävlinge kommun om ditt företag är intresserade av tillgång till information och dokumentation så som detaljplan, karta och markanvisning avseende tillgänglig mark.

Kontaktperson: Eric Arnehed, exploateringsingenjör
Telefon: 046-73 90 16
eric.arnehed@kavlinge.se

Är ditt företag intresserad av att bli tillagd i Kävlinge kommuns intressentregister för markanvisningar? Välkommen att skicka in era kontaktuppgifter till markanvisning@kavlinge.se.

Fastighetsägare med lokaluthyrning

AB Lomma tegelfabrik, 040-74030

Ö Rönneholmsvägen 5, 211 47 Malmö
Lager/Affärslokaler på Center Syd - området

ACITO AB, 046-24 99 60

Verkstadsvägen 14
Lilla Harrie 244 22 Kävlinge
Kontorslokaler i Lilla Harrie

Center Syd, 046-70 70 01

246 41 Löddeköpinge
Affärslokaler
Handelsplats Center Syd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Center Syd, galleria Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elektroproduktion Fastigheter AB, 046-708203

Transportvägen 18, 246 42 Löddeköpinge
Kontors- och industrilokaler i Löddeköpinge
www.elektroproduktion.se Länk till annan webbplats.

ErHo Bygg AB, 046-705800

Produktvägen 1, 246 43 Löddeköpinge
Kontors- industrilokaler

Företagshus, 046-709290

Box 24, 246 21 Löddeköpinge
Olika lokaler i Hög, Kävlinge och Löddeköpinge
www.foretagshus.com Länk till annan webbplats.

Gastella AB

Kävlinge Station samt rubricerad fastighet på Bogesholmsvägen 2, industri - och kontorslokaler

Bogesholmsvägen 3
244 39 Kävlinge

https://www.gastella.se/ Länk till annan webbplats.

Glacé industri AB

Lediga lokaler i storlekar från 97 - 8.000 kvm för produktion, lager eller kontor.

Kvarngatan 70
244 32 Kävlinge
Tel: 042-15 85 75
lokal@glaceindustri.se
www.glaceindustri.se Länk till annan webbplats.

HS Fastigheter

Kontor och verksamhetsområde
Linden 5 i Furulund

KKB Fastigheter AB

Butik- och kontorslokaler i Kävlinge, Furulund och Löddeköpinge
Nygatan 8 C, Box 109, 244 22 Kävlinge
www.kkb.se Länk till annan webbplats.

Riksbyggens Brf Kävlingehus 3

Affärsverksamhet, kontor, föreningslokal mm.

Box 19, 261 22 Landskrona
Yta: 136 kvm, källarlokal med fönster, egen ingång utifrån gatan.
Fridhemsgatan 4 A.

Solkärnan AB

Lokaler i Lödde Centrum och på Handelsplats Center Syd

(Löddekärnan AB och Solkatten AB)
Barsebäcksvägen 60, 246 30 Löddeköpinge
www.solkarnan.se
Länk till annan webbplats.
Telefon: 046-70 60 93

Sportcenter Syd

Marknadsvägen 8D, Löddeköpinge
Kontor
046-70 50 75
Info@sportcentersyd.se

Stävie Hage Jordbruks AB

Hus, gårdar och lägenheter i Stävie.
Stävie bygata, Åkarpsvägen, Stävie Ett vägen, Furulund.
www.staviehage.se Länk till annan webbplats.

StävieNova

Stävie bygata 80, 244 94 Furulund
Industrilokaler/lager/kontor/rum

Telefon: 046-705502

Aktiebolaget Hörnsten

Produktvägen 8 a, 8b och 12, 246 43 Löddeköpinge
Industrilokaler/lager/kontor/rum/
E-post: sb@hornstenen.se

Telefon: 040-670 20 08

Mark för verksamheter

Handelsplats Center Syd, Löddeköpinge

Handelsplats Center Syd är strategiskt placerat intill E6:an mitt i den expansiva Öresundsregionen, med god tillgänglighet till Lund och Malmö söderut och Landskrona och Helsingborg norrut.

Exploatering vid Handelsplats Center Syd - Södra Marbäck

Vid handelsplatsen i Löddeköpinge har kommunen byggt ut gator och teknisk infrastruktur. Nu pågår försäljning av fastigheter.

​Detaljplanen för området togs fram under 2011 och medger verksamheter inom handel, kontor och industri.

Den aktuella tomtindelningen redovisar för närvarande ett 20-tal fastigheter mellan 2000 och 10 000 kvadratmeter. Kartan nedan visar en principiell skiss på tomtindelningen.

Kävlinge - Annehälls verksamhetsområde

I den norra delen av Annehälls verksamhetsområde (Norra industriområdet) äger kommunen ett område om cirka 12 400 kvm som är till salu. Vid behov finns möjlighet att dela in området i mindre tomter.

Detaljplanen för området tillåter kontor och småindustri av icke störande slag.

Intresserad av vår lediga mark?

Genom markanvisningar fördelar Kävlinge kommun mark till olika byggherrar/exploatörer inför bebyggelse av framför allt bostäder.

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar. Markanvisningar kan göras både innan eller efter en detaljplan vunnit laga kraft.

Är du intresserad av att bli tillagd i Kävlinge kommuns intressentregister för markanvisningar vänligen skicka dina kontaktuppgifter till markanvisning@kavlinge.se.

Genom att du skickar in dina kontaktuppgifter samtycker du till att Kävlinge kommun behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att meddela detta till markanvisning@kavlinge.se.

Kävlinge kommun har just nu inga pågående markanvisningstävlingar.

Vid intresse för eller tillgång till information och dokumentation så som detaljplan, karta och markanvisning avseende tillgänglig mark:

Eric Arnehed, exploateringsingenjör
Telefon: 046-73 90 16
eric.arnehed@kavlinge.se

Lediga lokaler, verksamheter och mark

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?