Personligt ombud

Personligt ombud (PO) riktar sig till personer över 18 år med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter.

Personligt ombud i coronatider

Vi finns här, välkommen att ringa eller sms:a för information!
Kontakta gärna det personliga ombudet.
Kontaktuppgifter och mer information finner du på vår webbplats po-skane.orglänk till annan webbplats
Vi har som vårt bidrag till minskad smittspridning beslutat att ställa in alla icke nödvändiga fysiska möten. Tills dess att annat meddelas kommer vi genomföra möten via telefon, Skype eller telefon-konferens. Men vi är i tjänst och fortsätter att arbeta på uppdrag av våra klienter och för vår målgrupp.

Om du har några frågor kring detta är du välkommen att kontakta:

Biträdande verksamhetschef
Ewa Wernehag
0732-620650
ewa.wernehag@po-skane.org

Vad kan du få hjälp med?

Det personliga ombudet är en "hjälp till hjälpen" och utför inte andra yrkeskategoriers arbetsuppgifter.
  • Ombudet verkar för att du ska få vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.
  • Om du behöver mer hjälp än du har i dag eller om du är missnöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar, kan ett personligt ombud stötta dig i att förändra detta.
  • Att få ett personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet, en bedömning av behovet görs i varje enskilt fall.

Hur lång tid du har ett personligt ombud kan variera. Tillsammans gör vi upp en plan över den hjälp och stöd du behöver. Syftet är att stötta dig till självständighet.

Vad gör ett personligt ombud?

  • Tillsammans resonerar vi kring vilket stöd du kan behöva. Det personliga ombudet har god kännedom om vilken hjälp och stöd som finns att få från samhället och kan hjälpa dig vidare med kontakter.
  • Det personliga ombudet har en fristående ställning, bedriver ingen myndighetsutövning och är ett kostnadsfritt och frivilligt stöd.
  • Personligt ombud har tystnadsplikt och har ingen dokumentationsskyldighet.

Kontakt

Du som vill ha kontakt med personligt ombud kan ringa eller använda e-post.  Även du som anhörig eller närstående kan ringa eller skicka e-post på uppdrag av den som vill ha hjälp av personligt ombud.

När kontakt tagits och du har fått besked om att du kommer att få stöd så gör vi upp en gemensam handlingsplan, när och hur vi kommer att träffas.

Akuta psykiska problem
Personligt ombud arbetar endast kontorstid måndag till fredag och är ingen akutverksamhet. 
Kontaktuppgifter vid akuta psykiska problem.

PO-Skåne

Kävlinge kommun har ett samarbete med PO-Skåne som är en organisation för fristående personliga ombud vars syfte är att ta tillvara brukares och anhörigas erfarenheter och kunskaper. PO-Skåne bildades av Skåneavdelningarna inom RSMH och Schizofreniförbundet.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?