Boendestöd

Du som är över 18 år som har en psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd.

Stödet handlar om att underlätta din vardag, både i och utanför hemmet och öka dina möjligheter att bli självständig och delaktig i samhället.

Boendestöd är kostnadsfritt och ska inte förväxlas med hemtjänst.

Stödinsatserna utgår från dina behov och planeras tillsammans med boendestödjare.

Så här ansöker du

Om du vill veta mer eller göra en ansökan kan du kontakta handläggare i kommunen.

Socialpsykiatrihandläggare
046-73 90 79

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, LSS-handläggare

046-73 90 31 (född dag 1-10)
046-280 41 57 (född dag 11-20)
046-73 99 33 (född dag 21-31)

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?