Sysselsättning vid psykisk ohälsa

Insatsen kallas utflyttad strukturerad sysselsättning. Syftet och målet med insatsen är att du som har en psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas en strukturerad sysselsättning på vardagarna.

Denna insats kan ansökas hos vår psykiatrihandläggare, som därefter gör en biståndsbedömning.

Stöd från en arbetskonsulent

Om du beviljas insatsen kommer en arbetskonsulent att coacha dig i din sysselsättning.

Arbetskonsulenten följer sedan med dig den första tiden tills du känner dig trygg, kan rutinerna och har lärt känna människorna på den nya arbetsplatsen. Sysselsättningen utökas därefter vid behov.

En del arbetar på detta sätt på heltid medan andra arbetar på deltid. För en del personer fungerar det istället bäst att vara på arbetsplatsen under några timmar, en till flera dagar varje vecka. Det är ditt intresse som styr valet av sysselsättning.

Arbetsplatser

Arbetsplatser som tagit emot personer med utflyttad strukturerad sysselsättning är till exempel:

  • Tallgårdens kök
  • Höjs blommor
  • Annelövs trädgård
  • Rinnebäcksskolan
  • ICA Supermarket

Hur ansöker jag?

Önskar du ansöka om insatsen utflyttad strukturerad sysselsättning, kontakta vår psykiatrihandläggare.

Du kan även prata med din kontaktpersonal i boendestödet, ditt personliga ombud eller någon av personalen på Eyragården.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?