Stödgrupper för barn

Många barn lever i familjer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller där föräldrarnas skilsmässa eller separation varit svår. Kävlinge kommuns stödgruppsverksamhet erbjuder stöd för dessa barn.

Vattenkanna som vattnar gröna växter

Stödgruppernas syfte är att barn med liknande upplevelser får träffa jämnåriga, utbyta erfarenheter samt att få uttrycka tankar och känslor. Vi använder oss av pedagogiska program med övningar och lekar, vi pratar och äter mellanmål.

Vi erbjuder två olika grupper

Grupperna Bryggan och Vågen riktar sig till barn i åldern 8 till 12 år och består vanligtvis av fyra till sex barn. Det kostar ingenting att vara med men ditt barn behöver vara folkbokförd i Kävlinge kommun.

Stödgruppen Bryggan

En gruppverksamhet för barn som lever i familjer med känslomässig sjukdom, där de upplevt våld, beroende eller psykisk ohälsa hos förälder eller annan närstående.

Hur går det till?

Gruppledarna utgår från materialet ”Att arbeta med barn i familjer med känslomässiga sjukdomar”. Träffarna är indelade i olika teman, till exempel:

 • familjen
 • känslor
 • självkänsla
 • våld
 • missbruk
 • psykisk ohälsa.

Vi har diskussioner, gör övningar, ritar, läser, samt har lek, rörelse och mellanmål under våra träffar.

Gruppen träffas vid 12 till 14 tillfällen, två timmar per träff.

Vilka kan gå?

Gruppen vänder sig till barn i åldrarna 8 till 12 år. Innan gruppstart vill vi träffa barnet tillsammans med en eller båda föräldrar.

Intresseanmälan till Bryggan

Stödgruppen Vågen

En gruppverksamhet för barn vars föräldrar skilt sig eller separerat och där barnet upplevt separationen som svår. Det kan också handla om att föräldrarna har en konflikt eller bristande samarbete och att detta påverkar barnet.

Hur går det till?

Gruppledare utgår från BRIS material “Mina föräldrar är skilda”. Träffarna är indelade i olika teman, till exempel:

 • känslor
 • separation
 • familj
 • förändring
 • möjligheter

Vi har diskussioner, gör övningar, ritar, läser, samt har lek, rörelse och mellanmål under våra träffar.

Gruppen träffas vid 10 tillfällen, två timmar per träff.

Vilka kan gå?

Gruppen vänder sig till barn i åldrarna 8 till 12 år. Innan gruppstart vill vi träffa barnet tillsammans med en eller båda föräldrar.

Intresseanmälan till Vågen

Rapporter har visat att det är tydligt att stödgrupper kan bidra till

 • att barn utvecklar en starkare känsla av sammanhang
 • att barn kan få nya tankar om sitt sociala nätverk och sin familj och därmed kunna förhålla sig annorlunda till nya situationer.
 • att barnen kan träna sig i att reflektera och uttrycka sig och därmed också använda sig av nya kunskaper
 • att barn kan använda lek och skapande för att hantera och bearbeta sina svårigheter.

Intresseanmälan

Det går bra att anmäla sig via formuläret nedan eller genom att kontakta oss:

Sandra Schoenhoff
046-280 41 45
sandra.schoenhoff@kavlinge.se

Jenny Hultberg
046-280 40 25
jenny.hultberg@kavlinge.se

Intresseanmälan  * (obligatorisk)
Intresseanmälan










Båda föräldrar är vårdnadshavare * (obligatorisk)
Båda föräldrar är vårdnadshavare


Föräldrar är överens om intresseanmälan * (obligatorisk)
Föräldrar är överens om intresseanmälan



Är du nöjd med innehållet på webbsidan?