Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Se föreskrifter om gångbanerenhållninglänk till annan webbplats.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar skall växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana skall du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter


Illustration över krav på den fria höjden över gångbana, cykelbana samt körbana

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel mätt från gångbanekanten, som sträcker sig 10 m åt vardera håll.

Som bilist eller cyklist ska du anpassa farten efter sikten!

Dina växter får heller inte sticka ut från fastighetsgränsen då de kan utgöra en fara eller ett hinder för de som färdas på vägen och på gångbanan utanför din fastighet.

Illustration över korsning där buskage och staket på hörntomten inte får vara högre än 70 cm

Du som har utfart mot gata:

Smyg ut med bilen eller cykeln! Det är du som är ansvarig om något skulle hända när du kör ut från din egen tomt.

Olika sikttrianglar finns beroende på var du kommer ifrån: Vid din utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel mätt från gångbanekanten, som sträcker sig 2,5 m åt vardera håll.

När du lämnar gång och cykelbanan ska det vara fri sikt i en triangel på 5 m ut mot gatan och 10 m längs med gatan.

Illustration över utfart

Några rekommendationer

Träd och buskar växer!
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården, klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe!
Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre Busk plantor ska placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen så att den får plats att växa inom din egen tomt, under sin livslängd. Kolla med plantskolan hur bred växten blir. Klippning av häck görs oftast två ggr/år. Första klippningen görs vid midsommar eller tidigare och andra i augusti. Vårda din växtlighet från början, klipp in i sidled, stamma upp träd m.m. så blir det enklare att efterleva kraven i framtiden.

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Som fastighetsinnehavare har du ansvar för att gångbanan utanför fastigheten är ren och fri från skräp, snö, sand, ogräs och annan växtlighet. Det ska finnas tillräckligt utrymme för fotgängare att passera på.

"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen och för trafiken inte uppkommer." Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Ta hänsyn till att...

  • Små barn inte syns om din häck är för hög!
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över eller sticker ut i gångbanan.
  • Du kan bli ansvarig för trafikfara när uthängande växtlighet tvingar trafikanter ut i mötande körfält.
  • Transportfordon - sopbilar, brandbilar, ambulanser, lastbilar, snöplogar med flera måste få plats att komma fram utanför din fastighet.
  • Räddningspersonal måste snabbt hittar rätt. Gatunamnsskyltar får ej vara skymda.
  • Omgivningen och förhållanden på platsen kan påverka sikt och krav.
  • Trafikfara kan orsakas då trafikskyltar, gatubelysning etc. skyms av växtlighet eller då uthängande växtlighet tvingar trafikanter över i mötande körfält.


Uppdaterad 2020-11-11

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058


Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress kommunhuset
Kullagatan 2, Kävlinge


Öppettider kommunhuset
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga