Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv!

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Du ska även klippa din häck i sidled så att den inte växer ut på gångbana, cykelväg eller gata. Dessa måste vara framkomliga.

Se föreskrifter om gångbanerenhållninglänk till annan webbplats.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana minst 2,5 meter
  • över cykelväg minst 3,2 meter
  • över körbana minst 4,6 meter

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Smyg ut med bilen eller cykeln. Det är du som är ansvarig om något skulle hända. Ta det försiktigt!

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 70 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet.

Nyplantering

Tänk efter redan vid planteringstillfället, föreställa dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt i tiden. Vid nyplantering av växter bör plantorna placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. Stora träd eller buskar bör placeras minst ca 2 meter innanför tomtgränsen. Vårda din växtlighet från början, klipp in i sidled, stamma upp träd m.m. så blir det enklare att efterleva kraven i framtiden.

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” PBL 8 kap 15 §

Tänk på att...

  • små barn inte syns om din häck är för hög.
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • räddningspersonal måste snabbt hittar rätt. Gatunamnsskyltar får ej vara skymda.
  • trafikfara kan orsakas då trafikskyltar, gatubelysning etc. skyms av växtlighet eller då uthängande växtlighet tvingar trafikanter över i mötande körfält.


Uppdaterad 2020-01-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga