Artikeln publicerades 18 mars 2024

Kävlinges store entreprenör

Byggmästare Christian Mortensen (1839-1916) satte Kävlinge på kartan.

Karta över Christians Mortensens ägor 1879.

Karta över Christians Mortensens ägor 1879.

Christian Mortensen föddes 1839 i Hørup, nordväst om Köpenhamn. I Köpenhamn gick han i lära både i murarefacket och inom snickeri som timmergesäll. Christian Mortensen kom till Malmö 1861 där han blev bosatt fram till sin död 1916. Han arbetade först som timmergesäll, sedan blev han arbetsförman och ritare, och 1865 blev han egen byggmästare. De kommande åren blev han en av storbyggmästarna i Malmö. 1888 bildade han Malmö Byggmästareförening och var dess ordförande fram till 1904.

1879 etablerade Christian Mortensen sig i Kävlinge när han köpte cirka 100 hektar mark kring den gamla medeltida Kävlinge vattenmölla. Som den byggmästare han var började han rita omfattande kartor av sin mark där han projekterade Nya Kävlinge. Flera av kartorna blev registrerade på Lantmäteriet. Han kom att bli den store entreprenören och samhällsbyggaren i byn, medan samhället och industrin växte fram. Bland annat startade han ett lädergarveri i den gamla möllan, grundade en skofabrik och byggde ett nytt mejeri på Mårtensgatan.

1886 kom järnvägen till Kävlinge, då linjen Malmö - Kävlinge öppnade. Christian Mortensen var väl informerad om att järnvägsbygget var på gång genom sina affärskontakter i Malmö. Han kunde sälja av markområde till både bangård och till Kävlinge stationshus. Mittemot järnvägsstationen byggde Mortensen järnvägshotellet som stod klart 1888, där också ett torg anlades. Han sålde också tomterna till området där senare Bruks-, Unions- och Nygatan kom att anläggas och blev byggmästare för några flotta villor där. 1896 fick Mortensen även uppdraget att bygga Kävlinge Kävlinges store entreprenör och samhällsbyggare nya kyrka (Korsbackakyrkan) som invigdes 1897. Redan 1886 hade Christian Mortensen projekterat att ännu en järnväg som skulle dras fram över ägorna. 1906 var järnvägslinjen Kävlinge - Sjöbo färdigbyggd.

1902 bildades Kävlinge municipalsamhälle och arbetet med att anlägga gator påbörjades. 1905 fick Mårtensgatan sitt namn just efter den tidigare markägaren Christian Mortensen. Mårtensgatan kom att bli Kävlinges pulserande affärsgata med flera företag och handelsidkare, precis som idag.

1905 förvärvade municipalsamhället cirka 100 tunnland av Christian Mortensens ägor kring det som i dag är stadsdelen Stationsstaden. Detta markköp gjorde det möjligt att 1911 erbjuda Sydvästra Skånes Andelsslakteriförening (sedermera Scan) en stor tomt och gårdsplats för ett svinslakteri med direkt stickspår till järnvägen. Christian Mortensen dog 1916. Han har betytt mycket för samhället Kävlinges framväxt och det finns tydliga spår kvar än idag.

Torget vid järnvägen