Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, handlar om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Fyra barn som gör high five

Här är några punkter som ingår i Barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda
  • Innan vuxna fattar beslut måste de tänka på barns bästa
  • Barn ska få berätta vad de tycker i frågor som berör barn och vuxna som jobbar på till exempel kommunen ska ta hänsyn till barn åsikter

Kävlinge kommuns arbete med barnkonventionen

I Kävlinge vill vi på olika sätt arbeta för barns rättigheter. Barn ska få chansen att komma till tals, påverka beslut och vara delaktiga i kommunens verksamheter.

Exempel på detta är:

KulturCrew
KulturCrew är en grupp för barn och unga som vill vara delaktiga i kulturutbudet och får vara med och ansvara för kulturarrangemang i Kävlinge kommun. KulturCrew finns på fyra skolor i kommunen och under hösten 2023 startade KulturCrew på fritiden. Till exempel var Annelundsskolans och Olympiaskolans KulturCrew med och anordnade tekniken och var konferencierer på invigningen av Pop Up-parken i Kävlinge. Önskan om en utomhusscen kom också från början från KulturCrew. Grupperna är med och framför önskemål till kommunen och politikerna samtidigt som de själva anordnar och deltar i kulturaktiviteter.

Graffitiväggen
Ungdomar i Kävlinge kommun har på flera sätt efterfrågat en vägg för att måla graffiti lagligt. Bland annat hade Olympiaskolans KulturCrew-elever en graffitivägg med på sin önskelista när de 2021 träffade ordförande i Arbetsliv- och fritidsnämnden för att prata om kultur i skolan och på fritiden. Förslaget har också kommit in via Åsikt Kävlinge från en skolelev och i fritidsgårdarnas enkät inför sommarlovet. Graffitiväggen blev verklighet när kommunen skapade en laglig vägg i aktivitetsparken, K.A.P., i Furulund.

Barn och elever är delaktiga kring maten
För att öka elevers delaktighet kring måltiderna pratar personalen i skolrestaurangerna med eleverna. Ibland sker det som sittande måltid tillsammans med eleverna där det bjuds in till snack om måltiden, innehållet i maten och önskemål. Ibland tas synpunkter in spontant av elever som rör sig förbi.

Måltidsservice har under höstterminen 2023 infört att ”elevens val” serveras varannan vecka. ”Elevens val” innebär att eleverna röstar på vilken maträtt som ska serveras.

Vissa rätter serveras så att eleverna själva kan bygga ihop sin måltid, till exempel soppa eller poké bowls. Komponenterna serveras var för sig och eleverna får själva lägga ihop innehållet i sin soppa och välja sopp-bas.

På någon skola får klasserna önska vad de vill ska serveras på salladsbuffén. Det uppmärksammas i restaurangen vilken klass som varit med och påverkat utbudet av salladen som serveras.

I förskolan finns ”småkockarna”. En grupp barn får vara med i köket och förbereda till exempel tillbehör till lunchen, grönsaker, bullar eller dagens mellanmål.

tre elever som tar mat i matsalen
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?