Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, handlar om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Fyra barn som gör high five

Här är några punkter som ingår i Barnkonventionen:

  • Alla barn har samma rättigheter och är lika mycket värda
  • Innan vuxna fattar beslut måste de tänka på barns bästa
  • Barn ska få berätta vad de tycker i frågor som berör barn och vuxna som jobbar på till exempel kommunen ska ta hänsyn till barn åsikter

Kävlinge kommuns arbete med barnkonventionen

I Kävlinge vill vi på olika sätt arbeta för barns rättigheter och har därför tagit fram en plan för detta. Kommunen kommer att ha utbildningar om barnkonventionen för politiker och anställda för att alla ska få chansen att lära sig mer om barns rättigheter.

Innan kommunen beslutar i ärenden som berör barn ska barn få säga vad de tycker och barns bästa ska vara viktigt.

När kommunen bygger nya områden eller byggnader för barn ska barn få chansen att komma till tals.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?