Teater

På teaterlektionerna övar vi på att tillsammans våga uttrycka, gestalta, berätta och improvisera tillsammans och detta skapar en gruppkänsla av trygghet, glädje och mod. Fantasin och självkänslan stärks genom olika övningar och uttrycksformer som känslor, röstläge, mimik och kroppsspråk.

Du studerar tillsammans med andra elever i ungefär samma ålder och vi har normalt en föreställning för nära och kära i slutet av terminen.

Från det år du fyller 8 år.

Lärare
Rigmor Grönwall
Kristina Lenander

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?